Spletna delavnica Upravljanje mestne logistike

V sredo, 9. December 2020 bo od 9:30 do 13:30 potekala spletna delavnica Upravljanje mestne logistike.
Delavnico organizira ZUM d.o.o v okviru akcije C3.3. Zelena logistika v okviru integralnega projekta LIFE CARE4CLIMATE.
Na delavnici bodo predstavljeni ukrepi upravljanja mestne logistike v Sloveniji in v tujini. Na delavnici bodo sodelovali trije tuji predavatelji iz Avstrije, Nizozemske in Velike Britanije, ki se ukvarjajo s področjem upravljanja mestne logistike.

Delavnica bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku.

Prijava je možna najkasneje do 7. 12. 2020 do 16:00 ure na naslovu: https://www.1ka.si/a/308023
 
Program delavnice je za ogled tukaj.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”