Spletna delavnica Upravljanje mestne logistike

V sredo, 9. December 2020 bo od 9:30 do 13:30 potekala spletna delavnica Upravljanje mestne logistike.
Delavnico organizira ZUM d.o.o v okviru akcije C3.3. Zelena logistika v okviru integralnega projekta LIFE CARE4CLIMATE.
Na delavnici bodo predstavljeni ukrepi upravljanja mestne logistike v Sloveniji in v tujini. Na delavnici bodo sodelovali trije tuji predavatelji iz Avstrije, Nizozemske in Velike Britanije, ki se ukvarjajo s področjem upravljanja mestne logistike.

Delavnica bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku.

Prijava je možna najkasneje do 7. 12. 2020 do 16:00 ure na naslovu: https://www.1ka.si/a/308023
 
Program delavnice je za ogled tukaj.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano