Spletni dogodek za usklajevanje glavnih priporočil in poudarkov Podnebnega ogledala 2021

Na Centru za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« v sodelovanju s PNZ, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije pripravljajo že četrto Podnebno ogledalo, dokument, ki je namenjen spremljanju izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za preteklo leto.

V okviru priprave Podnebnega ogledala 2021, vas v torek, 14. septembra 2021, ob 13. uri vabijo na spletni dogodek, na katerem lahko s svojim sodelovanjem v razpravi prispevate k okrepitvi priporočil za izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij TGP v naslednjem letu ali dveh. Dogodek bo sestavljen iz dveh delov:

13.00–13.15

Doseganje ciljev na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanja rabe obnovljivih virov energije,
Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU

13.15–14.15

Razprava o glavnih priporočilih in poudarkih Podnebnega ogledala 2021,
vodi Jure Čižman, IJS-CEU.

Za udeležbo je potrebna predhodna prijava. Več informacij o dogodku je na voljo tukaj.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.