Spletni dogodek za usklajevanje glavnih priporočil in poudarkov Podnebnega ogledala 2021

Na Centru za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan« v sodelovanju s PNZ, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije pripravljajo že četrto Podnebno ogledalo, dokument, ki je namenjen spremljanju izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za preteklo leto.

V okviru priprave Podnebnega ogledala 2021, vas v torek, 14. septembra 2021, ob 13. uri vabijo na spletni dogodek, na katerem lahko s svojim sodelovanjem v razpravi prispevate k okrepitvi priporočil za izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij TGP v naslednjem letu ali dveh. Dogodek bo sestavljen iz dveh delov:

13.00–13.15

Doseganje ciljev na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanja rabe obnovljivih virov energije,
Barbara Petelin Visočnik, IJS-CEU

13.15–14.15

Razprava o glavnih priporočilih in poudarkih Podnebnega ogledala 2021,
vodi Jure Čižman, IJS-CEU.

Za udeležbo je potrebna predhodna prijava. Več informacij o dogodku je na voljo tukaj.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano