Spletni seminar o financiranju projektov na področju proizvodnje, dobave in predelave biomase

Vljudno vabljeni na spletni seminar o financiranju projektov na področju proizvodnje, dobave in predelave biomase in drugih bioloških virov v proizvode z dodano vrednostjo, ki ga 15. novembra 2021 od 9.00 do 12.00 organizira pobuda BIOEAST.

Na seminarju bosta med drugim predstavljena konkretna primera biogospodarskih projektov, ki se že financirata, in dva primera možnih projektov. Poleg tega seminar ponuja informacije iz prve roke o pridobitvi nepovratnih sredstev za tovrstne projekte, ki jih ponujajo Evropski sklad za krožno biogospodarstvo, Evropska investicijska banka ter Evropska banka za obnovo in razvoj. Več informacij o seminarju je v priloženem dokumentu.

Več o seminarju si lahko preberete tukaj.

Na spletni seminar, ki bo potekal v angleščini na platformi Webex (spletno povezavo boste prejeli po prijavi na seminar), se je treba prijaviti prek spletne prijavnice.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.