Spletni seminar o shemi preverjanja okoljskih tehnologij (ETV)

Vabljeni na spletni seminar, ki ga organizira projekt www.LIFEproETV.eu, ki je namenjen osveščanju o shemi preverjanja okoljskih tehnologij (Environmental Technology Verification – na kratko ETV).

ETV je prostovoljna okoljska shema, ki jo izvaja Evropska komisija v okviru programa EU ETV in jo lahko uporabimo kot orodje za podporo politikam, ki vključujejo uporabo novih okoljskih tehnologij, za namen, da bi industrijski procesi postali bolj trajnostni v skladu s cilji tekoče revizije Direktive o industrijskih emisijah (Industrial Emission Directive) in Akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje (Zero Pollution Action Plan).

Natančneje želimo:

 • Ozaveščati odločevalce nacionalnih politik o shemi ETV, ki se jo lahko uporabi kot orodje za pospeševanje trajnostnih industrijskih procesov.
 • Posvetovati se z odločevalci in predstavniki industrije, kako vključiti ETV v Direktivo o industrijskih emisijah in predpise EU ter nacionalne/regionalne okoljske in podnebne politike, ki podpirajo Akcijski načrt za ničelno onesnaževanje, ob upoštevanju potenciala ETV za:
  • zagotovitev kredibilnih podatkov o učinkovitosti inovativnih okoljskih tehnologij za sprožitev dokumentov BREF;
  • olajšati razvoj in testiranje nastajajočih tehnik z uporabo robustnega in standardiziranega ISO pristopa.
 • Pogovoriti se o priložnostih in možnih poteh, ki omogočajo prepoznavanje ETV preverjenih tehnologij v zaključkih BAT kot najboljših razpoložljivih tehnik.
 • Razglabljati o predlogih za program EU ETV, kot povezovalna sheme za podporo politikam Direktive o industrijskih emisijah in Akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje.

Naši govorci so:

 • Blanca Chocarro - EIT Manufacturing
 • Irene Ylla - Itram - Christenys España
 • Martin Weiss - Evropska komisija, GD Skupno raziskovalno središče
 • Alfredo López - Ricardo energija in okolje
 • Joachim D'Eugenio - Evropska komisija, GD za okolje
 • Dr. Rovena Preka, ENEA Italija
 • Izabela Ratman-Kłosińska - koordinatorka LIFEproETV, IETU

Webinar bo vodil Marcin Wiśniewski - strokovnjak za industrijske emisije, Ministrstvo za podnebje in okolje (Poljska).

Več informacij o dogodku je na voljo tukaj.

Povezavo do registracije najdete tukaj. (prosimo izberite EN)

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb