Spletni seminar o shemi preverjanja okoljskih tehnologij (ETV)

Vabljeni na spletni seminar, ki ga organizira projekt www.LIFEproETV.eu, ki je namenjen osveščanju o shemi preverjanja okoljskih tehnologij (Environmental Technology Verification – na kratko ETV).

ETV je prostovoljna okoljska shema, ki jo izvaja Evropska komisija v okviru programa EU ETV in jo lahko uporabimo kot orodje za podporo politikam, ki vključujejo uporabo novih okoljskih tehnologij, za namen, da bi industrijski procesi postali bolj trajnostni v skladu s cilji tekoče revizije Direktive o industrijskih emisijah (Industrial Emission Directive) in Akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje (Zero Pollution Action Plan).

Natančneje želimo:

 • Ozaveščati odločevalce nacionalnih politik o shemi ETV, ki se jo lahko uporabi kot orodje za pospeševanje trajnostnih industrijskih procesov.
 • Posvetovati se z odločevalci in predstavniki industrije, kako vključiti ETV v Direktivo o industrijskih emisijah in predpise EU ter nacionalne/regionalne okoljske in podnebne politike, ki podpirajo Akcijski načrt za ničelno onesnaževanje, ob upoštevanju potenciala ETV za:
  • zagotovitev kredibilnih podatkov o učinkovitosti inovativnih okoljskih tehnologij za sprožitev dokumentov BREF;
  • olajšati razvoj in testiranje nastajajočih tehnik z uporabo robustnega in standardiziranega ISO pristopa.
 • Pogovoriti se o priložnostih in možnih poteh, ki omogočajo prepoznavanje ETV preverjenih tehnologij v zaključkih BAT kot najboljših razpoložljivih tehnik.
 • Razglabljati o predlogih za program EU ETV, kot povezovalna sheme za podporo politikam Direktive o industrijskih emisijah in Akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje.

Naši govorci so:

 • Blanca Chocarro - EIT Manufacturing
 • Irene Ylla - Itram - Christenys España
 • Martin Weiss - Evropska komisija, GD Skupno raziskovalno središče
 • Alfredo López - Ricardo energija in okolje
 • Joachim D'Eugenio - Evropska komisija, GD za okolje
 • Dr. Rovena Preka, ENEA Italija
 • Izabela Ratman-Kłosińska - koordinatorka LIFEproETV, IETU

Webinar bo vodil Marcin Wiśniewski - strokovnjak za industrijske emisije, Ministrstvo za podnebje in okolje (Poljska).

Več informacij o dogodku je na voljo tukaj.

Povezavo do registracije najdete tukaj. (prosimo izberite EN)

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano