Spletni seminar o shemi preverjanja okoljskih tehnologij (ETV)

Vljudno vabljeni na spletni seminar v organizaciji projekta www.LIFEproETV.eu, ki je namenjen osveščanju o shemi preverjanja okoljskih tehnologij (Environmental Technology Verification – na kratko ETV).

ETV je prostovoljna okoljska shema, ki jo izvaja Evropska komisija v okviru programa EU ETV in jo lahko uporabimo kot orodje za podporo politikam za spodbujanje krožnega gospodarstva in poslovnih modelov krožnega gospodarstva v skladu z Akcijskim načrtom krožnega gospodarstva (Circular Economy Action Plan) in Pobudo za trajnostne proizvode (Sustainable Products Initiative).

Natančneje želimo:

 • Ozaveščati odločevalce na EU, nacionalni in regionalni ravni o ETV-ju kot orodju za pospeševanje inovacij in poslovnih modelov krožnega gospodarstva
 • Pogovoriti se s podjetji o izzivih pri sprejemanju in nakupih tehničnih inovacij
 • Posvetovati se z oblikovalci politik in industrijskimi deležniki, kako vključiti ETV v EU, nacionalne in regionalne politike ter strategije za krožno gospodarstvo in inovacije
 • Razglabljati o predlogih za povezovanje ETV kot podpornega orodja za lažji prehod od linearnih k krožnim podjetjem.

Potrjeni govorci:

 • Ladeja Godina Košir – Ustanoviteljica in direktorica Circular Change in predsednica European Circular Economy Stakeholder Platform (ECESP)
 • Dr. Norbert Pralle – Vodja upravljanja inovacij Zentrale Technik, Ed. ZÜBLIN AG in predsednik Evropske mreže gradbenih podjetij za raziskave in razvoj (ENCORD)
 • Dr. Romana Jordan – članica sveta Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo in pomočnica direktorja Instituta Jožef Stefan
 • Valentina Costa – Generalni direktorat za okolje in prostor, regija Emilia-Romagna
 • Emmanuelle Maire – Vodja enote za krožno gospodarstvo, trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, Sektor za okolje, Evropska komisija
 • Ignacio Calleja – Tematski referent za krožno gospodarstvo in recikliranje pri EIT RawMaterials
 • Martin Pecanka – ETV Secretariat, LGI Sustainable Innovation
 • Izabela Ratman-Kłosińska – Koordinatorica LIFEproETV, Inštitut za ekologijo industrijskih območij, Katowice, Poljska
 • Dr. Rovena Preka – ENEA - Italijanska nacionalna agencija za nove tehnologije, energijo in trajnostni gospodarski razvoj, Oddelek za trajnost

Več informacij o dogodku je na voljo tukaj.

Povezava do registracije je na voljo tukaj.  

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano