Spletni seminar »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam: Znanje in orodja za Slovenijo na nacionalni in EU ravni«

Vabljeni na spletni seminar »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam: Znanje in orodja za Slovenijo na nacionalni in EU ravni«, ki ga organizirata Evropska platforma za prilagajanje podnebnim spremembam (Climate-ADAPT) in Ministrstvo za okolje in prostor.

Seminar ponuja pregled znanja o prilagajanju in orodjih na nacionalnih in EU ravni, na primer podnebni podatki, študije primerov, ali podporno orodje za prilagajanje mest. Spletni seminar ponuja tudi priložnost za razmislek o tem, kako se uporabljajo trenutno razpoložljive informacije in kje so vrzeli v znanju na nacionalni ravni.

Ciljno občinstvo spletnega seminarja so trenutni in morebitni novi uporabniki in ponudniki informacij za Climate-ADAPT v Sloveniji, tj. vladni odločevalci ter organizacije, ki jih podpirajo pri razvoju, izvajanju in vrednotenju strategij, načrtov in ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam. Poleg tega so na seminarju dobrodošli tudi vsi drugi uporabniki (vključno s podjetji, nevladnimi organizacijami  in drugimi zainteresiranimi državljani).

Več informacij o dogodku in prijavnica je na voljo tukaj.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb