Spletno izobraževanje na temo sprememb Uredbe o zelenem javnem naročanju in sprememb Zakona o javnem naročanju

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo sprememb Uredbe o zelenem javnem naročanju in sprememb Zakona o javnem naročanju, ki bo izvedeno oktobra v treh terminih. Izobraževanje bo ekipa za zeleno javno naročanje izvedla v sodelovanju z odvetnico Majo Prebil.

Prijava je možna le na en termin! Povezavo pridobite dan pred dogodkom. Število mest je omejeno, glede na to pa se bodo sproti zapirale tudi prijave za določene termine.

Vprašanja pošljite na naslov zejn.mop@gov.si.

PRIJAVA:

1. termin (četrtek 7. oktober): https://www.1ka.si/a/350287    

2. termin (torek 12. oktober): https://www.1ka.si/a/350289    

3. termin (četrtek 14. oktober): https://www.1ka.si/a/350291

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.