Spoznajmo vzroke in zavrzimo manj hrane

Spoštovani,

Vabimo vas na skupni strokovni posvet projektov s področja odpadne hrane in trajnostne pridelave "Spoznajmo vzroke in zavrzimo manj hrane", ki bo potekal v četrtek, 10. junija 2021, od 9. do 13. ure.

Na posvetu bomo govorili o:

  • vzrokih za nastajanje odpadne hrane,
  • trajnostni pridelavi hrane in
  • praksah za zmanjšanje odpadne hrane ter
  • predstavili slovensko Strategijo za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano.

V delavnicah bomo z udeleženci preverili vzroke za nastajanje hrane v različnih delih verige preskrbe s hrano.

Posvet je namenjen vsem, ki se ukvarjajo s hrano in zainteresirani javnosti. Več informacij o posvetu je na voljo v priloženem programu.

Prijave udeležbe in predstavitve praks zbiramo na povezavi 1ka.arnes.si/hrana, do 7. junija 2021 oziroma 28. maja 2021.

Posvet poteka v skupni organizaciji projektov CRP Hrana ni odpadek (UL BF), CRP Optimizacija pristopov za trajnostno pridelavo hrane in večji delež lokalno pridelane hrane (UM FKKT) in Life IP Care4Climate (MOP).

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano