Spoznajmo vzroke in zavrzimo manj hrane

Spoštovani,

Vabimo vas na skupni strokovni posvet projektov s področja odpadne hrane in trajnostne pridelave "Spoznajmo vzroke in zavrzimo manj hrane", ki bo potekal v četrtek, 10. junija 2021, od 9. do 13. ure.

Na posvetu bomo govorili o:

  • vzrokih za nastajanje odpadne hrane,
  • trajnostni pridelavi hrane in
  • praksah za zmanjšanje odpadne hrane ter
  • predstavili slovensko Strategijo za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano.

V delavnicah bomo z udeleženci preverili vzroke za nastajanje hrane v različnih delih verige preskrbe s hrano.

Posvet je namenjen vsem, ki se ukvarjajo s hrano in zainteresirani javnosti. Več informacij o posvetu je na voljo v priloženem programu.

Prijave udeležbe in predstavitve praks zbiramo na povezavi 1ka.arnes.si/hrana, do 7. junija 2021 oziroma 28. maja 2021.

Posvet poteka v skupni organizaciji projektov CRP Hrana ni odpadek (UL BF), CRP Optimizacija pristopov za trajnostno pridelavo hrane in večji delež lokalno pridelane hrane (UM FKKT) in Life IP Care4Climate (MOP).

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.