Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi

Evropa in z njo Slovenija si ta čas zastavljata ambiciozne cilje na področju zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Govorimo o razogljičenju stavbnega fonda do leta 2050, kar zahteva gradnjo visoko učinkovitih novih stavb in intenzivno prenovo obstoječega stavbnega fonda.

Strokovni dogodek naslavlja dva projekta, ki vsak na svoj način utira pot do zastavljenih ciljev, prvi z razvojem sistemskega okolja, drugi s krepitvijo sposobnosti celotne verige gradbenega sektorja:

Integralni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor in v okviru katerega se izvajajo aktivnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov oz. blaženje podnebnih sprememb in   

Kompetenčni center za inovativne stavbe – KOC INOVATIS - poteka pod okriljem Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS in ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Trajnostna gradnja je izjemno pomemben del širšega prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo. Uvajanje novih sodobnih tehnologij, načela krožne uporabe virov, digitalizacija, novi standardi in kriteriji ustvarjajo nova delovna mesta in zahtevajo nove kompetence po celotni vrednostni verigi gradbenega sektorja.

Za vrednotenje in primerjavo trajnostne gradnje potrebujemo različna orodja in okoljske certifikacijske sheme, kot je npr. nacionalni znak za okolje, imenovan Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG.

Razvoj znanj in kompetenc ima pri spodbujanju razvoja trajnostne gradnje strateško vlogo. Ključnega pomena je usposobljenost kadra opremljenega z znanjem in  potrebnimi veščinami, s čimer se zagotavljajo razvoj in gradnja trajnostnih stavb ter krepitev konkurenčnosti gradbenega sektorja. 

Program dogodka:

10.00 – 10.30   

 • Sprejem in registracija gostov

10.30 – 14.00

 • Uvodni nagovori

Predstavnik MOP

Zdravko Počivalšek, minister, MGRT,

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK,

Marko Lukić, CER in

Mag. Marjan Velej, KOC INOVATIS

 • Zeleni dogovor EU v luči trajnostne gradnje

Katarzyna Wardal, Knauf Insulation

 • BPIE - Buildings Performance Institute Europe: BPIE –

Dr. Sheikh Zuhaib, BPIE

 • Arhitektura prihodnosti – prihodnost arhitekture

Matevž Čelik, Muzej za arhitekturo in oblikovanje

 • Razvoj kazalnikov trajnostne gradnje – LIFE IP CARE4CLIMATE

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK

 • Nadgradnja okoljskega certifikata ZKG v podporo razogljičenju stavb - LIFE IP CARE4CLIMATE

Neva Jejčič, GI ZRMK

 • Interaktivni del z razpravo o nadgradnji certifikata ZKG - LIFE IP CARE4CLIMATE

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl in Neva Jejčič GI ZRMK

 • Povezava raziskovalne sfere in gospodarstva ter krožnost materialov

Prof. dr. Andreja Kutnar, InnoRenew CoE         

 • Digitalizacija grajenega okolja

Ksenija Marc, SiBIM in EU BIM Task Group

 • Mobilnost in trajnostna gradnja

Marko Peterlin, IPOP – Inštitut za politiko prostora

 • Pametna omrežja in pametne stavbe

Igor Kulašič, Siemens

 • Hekaton s strokovnjaki

Sodelovanje so že potrdili naslednji strokovnjaki (po abecednem redu):

 • Maja Ivanič, Društvo arhitektov Ljubljana,
 • Borut Tavčar, Delo,
 • Borut Hočevar, Finance,
 • Oskar Komac, Državni svet RS,
 • p. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK,
 • dr. Dean Besednjak, Kronoterm
 • Franci Pliberšek, MIK,
 • Jože Volfand, Revija EOL,
 • Mag. Črtomir Remec, Stanovanjski sklad RS in predsednik IZS,
 • dr. Dragica Marinič, SRIP krožno gospodarstvo,
 • mag. Vladimir Gumilar, Slovenski gradbeni grozd,
 • Slavko Gabrovšek, ZAPS

in predavatelji.

14.00 – 15.00

 • Mreženje s pogostitvijo – sponzor pogostitve Energetski center Petrol

Moderatorja: Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK in Ana Struna Bregar, CER / KOC INOVATIS

Vabljeni deležniki:

projektanti, proizvajalci gradbenih materialov in proizvodov, izvajalci, stanovska združenja, skladi, investitorji, finančne ustanove, nepremičninski posredniki, pristojna ministrstva, predstavniki lokalnih skupnosti in zainteresirana javnost.

Prijave:

Dogodek je brezplačen, kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka prijavite preko spletne prijavnice TUKAJ ali spletne povezave http://tiny.cc/6taxjz (s klikom na besedo TUKAJ ali spletno povezavo se odpre spletni obrazec, v katerega se vpiše želene podatke in na koncu potrdi z besedo POŠLJI) ali e-pošte usposabljanje@gi-zrmk.si najkasneje do srede, 4. marca 2020.

V kolikor se dogodka ne boste mogli udeležiti, vljudno prosimo, da nam to čim prej sporočite preko e-pošte: usposabljanje@gi-zrmk.si.

Potek dogodka:

Nacionalni posvet bo potekal v petek, 6. marca 2020, v dvorani Urška 3 v II. nadstropju na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na Dunajski cesti 18.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Dogodki konferenca Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Vabilo na usposabljanje energetskim svetovalcem mreže ENSVET

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

VABILO na skupno izobraževanje in delavnico LIFE IP CARE4CLIMATE

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo na delavnico za pripravo indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v Sloveniji

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Vabilo na Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov