Strokovni posvet o trajnostni prenovi in gradnji stavb

v ponedeljek, 28. novembra 2022, od 10.15 do 13.00 v Hiši EU (Dunajska c. 20, Ljubljana).

PRIJAVA do petka 25. novembra

S trajnostno prenovo in gradnjo dosežemo večjo kvaliteto bivanja z manj vpliva na okolje. Z uporabo trajnostnih materialov si gradimo zdrava bivališča, s protipotresno sanacijo pa so naša bivališča varnejša. Hkrati s tem zmanjšujemo tudi izpuste toplogrednih plinov in odpadke v celotnem življenjskem ciklu stavbe.

Posvet je namenjen povezovanju pogledov raznovrstnih akterjev na potrebe in možnosti za izboljšanje pogojev za trajnostno gradnjo v Sloveniji. Vabljeni vsi akterji, vključeni v izvajanje gradnje in prenove stavb ter v oblikovanje pogojev zanje. Na posvetu bodo priznani strokovnjaki osvetlili raznovrstne vidike in izzive trajnostne prenove, sledi omizje o dosedanjih izkušnjah in možnostih za izboljšave. Posvet organizirata Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost in Inštitut za ekologijo v okviru projekta LIFE IP Care4Climate. Program je v tabeli.

V luči zagotavljanja navedenih ciljev ustanavljamo tudi Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb. S tem posvetom in nadaljnjimi aktivnostmi Stičišča hočemo doseči predvsem to, da se izboljšajo pogoji za trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji. Delo zastavljeno na posvetu bomo nadaljevali na problemski konferenci spomladi in s pripravo kažipota, kjer želimo začrtati prve odločnejše korake, ki vodijo do čim širšega uveljavljanja trajnostne prenove in gradnje v Sloveniji. Z našimi dejavnostmi želimo podpreti pristojne odločevalce, da bodo pravni, finančni in drugi pogoji za prenove stavb bolje podpirali trajnostne in celovite prenove. Doseči želimo tudi sprotno reševanje problemov, povezanih s trajnostno prenovo in gradnjo stavb. Prizadevamo si k izmenjavi izkušenj in da bi bili naši razmisleki in delo uporabljeni pri oblikovanju bodočih ukrepov v državi.

Vabljeni tudi na Ustanovno sejo Stičišča za o trajnostni prenovi in gradnji stavb, ki bo na isti lokaciji ob 9.00. Ustanovna seja je odprta tudi za opazovalce. Za vabilo za včlanitev v Stičišče in dodatne informacije pišite na naslov: andreja.urbancic@ijs.si (IJS) ali maraz.denis@gmail.com (IE).

Strokovni posvet bo moderiral mag. Jure Čižman, Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitosti.

Srečanje poteka v okviru projekta LIFE IP Care4Climate, točke C6.6 (Konzultacijski proces v podporo pripravi načrta za trajnostno prenovo stavb 2020-2030).

Vljudno vabljeni!

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 26.9.22

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 17.9.21

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

image/svg+xml