Sustainable Business Transformation Manager

Vabimo vas na jesenski termin šest tedenskega spletnega izobraževanja z naslovom Sustainable Business Transformation Manager. Program so zasnovali nemški strokovnjaki za trajnostno poslovno transformacijo iz M3TRIX akademije v sodelovanju s CER. Osredotoča se na resnične poslovne izzive in ponuja poglobljeno znanje o družbenih, gospodarskih in ekoloških izzivih trajnostne preobrazbe v zasebnem in javnem sektorju.

Pričetek izobraževanja je 1.9. 2021 ob 17. uri, srečanja pa bodo potekala vsako sredo med 17. in 20. uro na platformi Zoom. Program vključuje 20 ur spletnega izobraževanja in 40 ur lastnega izobraževanja ter se izvaja v angleškem jeziku.

CENA PROGRAMA:  1.690,00 EUR + DDV; člani CER imajo 20% popusta.

Prijave sprejemajo do 20. julija 2021.

PRIJAVA

Več o programu najdete tukaj.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.