TIMEPAC - delavnica o inovativnih metodah in pristopih za oceno stanja energetske učinkovitosti in energetsko certificiranje stavb

Spoštovani,

Vabimo vas na

TIMEPAC delavnico o inovativnih metodah in pristopih za oceno stanja energetske učinkovitosti in energetsko certificiranje stavb
torek, 14. 12. 2021, od 12.00 do 17.15 in sreda, 15. 12. 2021, od 9.15 do 13.45 na platformi Zoom.

Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost (IJS-CEU) v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in Goriško lokalno energetsko agencijo (GOLEA) ter ostalimi partnerji na H2020 projektu TIMEPAC vabi na predstavitev inovativnih metod in pristopov za oceno stanja energetske učinkovitosti in energetsko certificiranje stavb.

Delavnica je del aktivnosti, ki jih izvajamo na H2020 projektu TIMEPAC – “Towards innovative methods for energy performance assessment and certification of buildings”, ki ga finančno podpira Evropska Unija (sporazum o dodelitvi sredstev ID: 101033819). Projektni konzorcij vključuje partnerje s širokim naborom kompetenc iz sedmih držav članic EU: Fundació Privada Universitat i Tecnologia (Španija), Institut “Jožef Stefan” – Center za energetsko učinkovitost  (Slovenija), Politecnico di Torino (Italija), Institut Català d’Energia (Španija), CYPE Soft S.L. (Španija), Ministrstvo za infrastrukturo (Slovenija), GOLEA – Goriška lokalna energetska agencija (Slovenija), European Science Communication Institute, GmbH (Nemčija), Edilclima, S.r.l. (Italija), Regione Piemonte (Italija), SERA global GmbH - Institute for Sustainable Energy and Resources Availability (Avstija), Energetski institut Hrvoje Požar (Hrvaška) in Cyprus Federation of Employers & Industrialists (Ciper).

Temeljni cilj projekta TIMEPAC je razvoj in preizkus  inovativnih metod za oceno stanja energetske učinkovitosti in certificiranje stavb. Projekt TIMEPAC bo prispeval tudi k izboljšanju obstoječih postopkov energetskega certificiranja, s prehodom z enotnega, statičnega certificiranja, k bolj celostnim in dinamičnim pristopom, ki bodo upoštevali:

  • vse podatke, pridobljene v postopku ocene stanja energetske učinkovitosti stavbe,
  • stavbe kot del širšega urbanega ali ruralnega okolja in
  • stavbe kot dinamične entitete.

Razpravo bomo usmerili v vprašanja, kako rezultate dosedanjih analiz čim bolje uporabiti za razvoj novih metod in katera vprašanja je še potrebno proučiti za čim bolj učinkovito ukrepanje ter celovito energetsko sanacijo naših stavb. Delavnica bo potekala v angleščini.

 

PROGRAM

Torek, 14. 12. 2021

11.30 – 12.00 Registration and coffee/networking (hybrid)

12.00 – 12.10 Welcome and opening speech – Stane Merše, Head of the Energy Efficiency Centre, Jožef Stefan Institute, Slovenia

12.10 – 12.30 Presentation of the TIMEPAC project, goals and objectives – Leandro Madrazo, TIMEPAC coordinator, ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle, Spain

12.30 – 14.00 Session 1 - Legislative context and requirements for deep renovation of EU building stock – moderator: Jure Čižman, Jožef Stefan Institute – Energy Efficiency Centre, Slovenia

12.30 – 12.50: Energy renovation of buildings in the framework of the Slovenian NECP and Long-term renovation strategy – Erik Potočar, Ministry of Infrastructure, Slovenia

12.50 – 13.10: Austrian goals on deep energy renovation of buildings, policy instruments, major barriers and future challenges – Sabine Kamil, Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology, Austria

13.10 – 13.30: Croatian approach on deep energy renovation of building stock – Nevena Štrbić, Ministry of Physical Planning, Construction and State Assets, Croatia

13.30 – 13.50: The role of EPC data in the development and the assessment of energy efficiency policy - case study of SIAPE – Francesca Pagliaro, ENEA, Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, Italy

13.50 – 14.00: Discussion

14.00 – 14.30 Coffee break and networking

14.30 – 15.30 Session 1 - Legislative context and requirements for deep renovation of EU building stock – moderator: Jure Čižman, Jožef Stefan Institute – Energy Efficiency Centre, Slovenia (continuation)

14.30 – 14.50: Setting Building Renovation Passports (BRPs) up for success: frameworks, measures and elements in support of stepwise deep renovation of the EU building stock – Alexander Deliyannis and Marianna Papaglastra, Sympraxis Team (iBRoad/iBRoad2EPC projects’ coordinator), Greece

14.50 – 15.10: Presentation of legislative context of Spain or Cyprus – (tbc)

15.10 – 15.30: Discussion and wrap-up of the Session 1

15.30 – 17.00 Session 2 - Enhancement of EPCs with the integration of other data sources – moderator: Boris Sučić, Jožef Stefan Institute – Energy Efficiency Centre

15.30 – 15.50: Integrating EPC data with cadastre to foster residential building retrofitting programmes in the implementation of SECAPs – Anna Noguer, ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle, Spain

15.50 – 16.10: Data-driven Energy Performance Assessment Methods in the H2020-Project ePANACEA – Evi Lambie, Unit Smart Energy and Built Environment, VITO, Belgium

16.10 – 16.30: Enriched set of KPIs in Next-generation Dynamic Digital EPCs for enhanced quality and user awareness (D^2EPC) project – Paris A. Fokaides, Frederick University, School of Engineering, Cyprus

16.30 – 16.50: Analysis and validation of EN ISO 52016-1 and its Italian National Annex – Franz Bianco Mauthe Degerfeld, Department of Energy “Galileo Ferraris”, Politecnico di Torino, Italy

16.50 – 17.00: Discussion and wrap-up of the Session 1

17.00 – 17.15 Wrap-up and end of the first day

 

Sreda, 15. 12. 2021

9.15 – 9.30 Summary of the first day and brief overview of next sessions – Boris Sučić, Jožef Stefan Institute – Energy Efficiency Centre, Slovenia

9.30 – 10.30 Session 2 - Enhancement of EPCs with the integration of other data sources (continuation) – moderator: Boris Sučić, Jožef Stefan Institute – Energy Efficiency Centre, Slovenia

9.30 – 9.50: Innovative performance indicators for next generation EPC developed within H2020 X-tendo project – Jan Verheyen, Unit Smart Energy and Built Environment, VITO, Belgium

9.50 – 10.10: A platform to integrate city’s building energy information with public data – Álvaro Sicilia, ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle, Spain

10.10 – 10.30: Hourly simplified calculation to identify cost-optimal energy requirements for the Italian building stock – Matteo Piro, Department of Energy “Galileo Ferraris”, Politecnico di Torino, Italy

10.30 – 11.30 Session 3 - Managing of active buildings and the use of innovative technologies in order to enable smart energy services – moderator: Gašper Stegnar, Jožef Stefan Institute – Energy Efficiency Centre, Slovenia

10.30 – 10.50: Smart energy services for buildings: ebalance-plus and AICREDITS technologies – Gloria Calleja, CEMOSA, Spain

10.50 – 11.10: H2020 REPLACE - Advanced models and approaches for making heating and cooling more efficient, economically resilient, clean and climate-friendly – Gašper Stegnar, Jožef Stefan Institute – Energy Efficiency Centre, Slovenia

11.10 – 11.30: Challenges in deep renovation of buildings – from the idea to complex simulation and actual implementation – case study Croatia – Marko Bišćan, Energy Institute Hrvoje Pozar, Croatia

11.30 – 12.00 Coffee break and networking

12.00 – 13.30 Session 3 - Managing of active buildings and the use of innovative technologies in order to enable smart energy services (continuation) – moderator: Gašper Stegnar, Jožef Stefan Institute – Energy Efficiency Centre, Slovenia

12.00 – 12.20: H2020 CREATORS – Local energy communities as a platform for sector coupling and connecting industry with the neighbouring communities - Boris Sučić, Jožef Stefan Institute – Energy Efficiency Centre, Slovenia

12.20 – 12.40: Lessons learned and future challenges in application of European Local ENergy Assistance (ELENA) – case study Primorska, Slovenia – Rajko Leban, Goriška local energy agency – GOLEA, Slovenia

12.40 – 13.00: The Energy Performance Certificates in Catalonia and the Grants for Building renovation – Ainhoa Mata Pérez, Catalan Energy Institute (ICAEN), Spain

13.00 – 13.20: Streamlining savings from BACS within the EED framework (H2020 StreamSAVE) – Kelsey van Maris, VITO/Energyville, Belgium

13.20 – 13.30: Discussion and wrap-up of the Session 3

13.30 – 13.45 Closing speech – Future outlook of TIMEPAC events – Boris Sučić, Jožef Stefan Institute – Energy Efficiency Centre, Slovenia

 

Spletna prijava na TIMEPAC delavnico: PRIJAVA. Rok za prijavo je 13. 12. 2021.
Prijavljenim bomo poslali dodatna navodila za sodelovanje.
Za vsa ostala vprašanja pišite na: timepac-21@ijs.si ali boris.sucic@ijs.si

Vljudno vabljeni!

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano