Trajnostna raba prostora in njeno načrtovanje v kontekstu blaženja podnebnih sprememb

V okviru projekta LIFE IP Care4Climate bo 8. decembra 2021 potekala prva spletna delavnica s tematskega področja Pametno prostorsko načrtovanje z naslovom Trajnostna raba prostora in njeno načrtovanje v kontekstu blaženja podnebnih sprememb.

Namen delavnice je predstaviti dobre (in morda tudi slabe) prakse prostorskega načrtovanja in rabe prostora, ki imajo pozitivne (in negativne) posledice za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb.

Program in registracija na dogodek (najkasneje do 6.12.2021) sta dostopna na tej povezavi.

Registrirani udeleženci bodo povezavo na ZOOM prejeli na svoj elektronski naslov nekaj dni pred dogodkom.

Vljudno vabljeni!

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica