Učinkovit in trajen prenos znanja

V okviru projekta LIFE IP Care4Climate bomo v sredo, 17. maja 2023 na Gozdarskem inštitut Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, izvedli delavnico z naslovom Učinkovit in trajen prenos znanja.

Moške roke držijo načrt in s prstom kažejo na legendo. Zraven stoji še nekaj oseb.

Delavnica bo potekala v živo med 8.45 in 15.15 uro.
 
Gre za prvo delavnico serije delavnic s tematskega področja "Prenos znanja". Namen delavnice je predstaviti učinkovite metode prenosa znanja s področja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. V dobi informacijske družbe je pomembno, da verodostojne informacije pridejo do ključnih uporabnikov – ciljnih skupin. Pri tem je treba uporabiti komunikacijske kanale, ki so prilagojeni ciljnim skupinam oz. uporabnikom.


Znanja želimo deliti z odločevalci, svetovalnimi in strokovnimi službami, izobraževalnimi ustanovami, lastniki gozdov in drugi pomembni akterji, ki jih zanima prenos znanja s področja podnebnih sprememb.

Okvirni program in registracija na delavnico sta dostopna na PRIJAVI. Veseli pa bi bili, če vabilo posredujete še drugim zainteresiranim organizacijam.
 
Vljudno vabljeni!

Ekipa LIFE IP Care4Climate z Gozdarskega inštituta Slovenije
 
 

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 26.9.22

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

image/svg+xml