USPEŠNA PRENOVA VEČSTANOVANJSKIH STAVB

Vabljeni na dogodek ŽIVI LABORATORIJ – LIFE IP CARE4CLIMATE o prenovi stavb, kjer bodo predstavljene inovativne rešitve in prikazani primeri dobre prakse, izmenjana mnenja, izkušnje in izzivi, s katerimi se pri svojem delu srečujejo projektanti ter podani predlogi za izboljšave.

Vabljeni vsi udeleženci usposabljanj v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, še posebej projektanti, pa tudi nadzorniki, upravniki in upravitelji stavb, energetski menedžerji, energetski svetovalci, skladi, finančne ustanove, proizvajalci in ponudniki proizvodov in tehnologij ter investitorji, lastniki/uporabniki stavb in ostali zainteresirani.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Več informacij in prijave na www.trajnostnagradnja.si/usposabljanje/.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb