USPEŠNA PRENOVA VEČSTANOVANJSKIH STAVB

Vabljeni na dogodek ŽIVI LABORATORIJ – LIFE IP CARE4CLIMATE o prenovi stavb, kjer bodo predstavljene inovativne rešitve in prikazani primeri dobre prakse, izmenjana mnenja, izkušnje in izzivi, s katerimi se pri svojem delu srečujejo projektanti ter podani predlogi za izboljšave.

Vabljeni vsi udeleženci usposabljanj v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, še posebej projektanti, pa tudi nadzorniki, upravniki in upravitelji stavb, energetski menedžerji, energetski svetovalci, skladi, finančne ustanove, proizvajalci in ponudniki proizvodov in tehnologij ter investitorji, lastniki/uporabniki stavb in ostali zainteresirani.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Več informacij in prijave na www.trajnostnagradnja.si/usposabljanje/.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 26.9.22

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

image/svg+xml