USPEŠNA PRENOVA VEČSTANOVANJSKIH STAVB

Vabljeni na dogodek ŽIVI LABORATORIJ – LIFE IP CARE4CLIMATE o prenovi stavb, kjer bodo predstavljene inovativne rešitve in prikazani primeri dobre prakse, izmenjana mnenja, izkušnje in izzivi, s katerimi se pri svojem delu srečujejo projektanti ter podani predlogi za izboljšave.

Vabljeni vsi udeleženci usposabljanj v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, še posebej projektanti, pa tudi nadzorniki, upravniki in upravitelji stavb, energetski menedžerji, energetski svetovalci, skladi, finančne ustanove, proizvajalci in ponudniki proizvodov in tehnologij ter investitorji, lastniki/uporabniki stavb in ostali zainteresirani.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Več informacij in prijave na www.trajnostnagradnja.si/usposabljanje/.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Dogodki konferenca Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Dogodki delavnica Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

VABILO na skupno izobraževanje in delavnico LIFE IP CARE4CLIMATE

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu