Usposabljanje predstavnikov lokalnih skupnosti in javne uprave

Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor (MOP) organizirana tridnevna usposabljanja za ključne deležnike v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti energijsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov, ki jih je pri tovrstnih projektih treba upoštevati. Niz tematskih usposabljanj je namenjen tudi predstavnikom lokalnih skupnosti in javne uprave.


Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor (MOP) organizirana tridnevna usposabljanja za ključne deležnike v procesu prenove stavbnega fonda s ciljem pospešiti energijsko prenovo stavb ob sočasnem upoštevanju tudi drugih pomembnih vidikov, ki jih je pri tovrstnih projektih treba upoštevati. Niz tematskih usposabljanj je namenjen tudi predstavnikom lokalnih skupnosti in javne uprave.

Na tokratnem usposabljanju (U5-1), ki obravnava tehnične sisteme in prehod na obnovljive vire energije (OVE) pri energijski prenovi stavb, se bomo posvetili interakciji stavbe, ovoja in sistemov za doseganje celovitih učinkov prenove. Posvetili se bomo bivalnemu ugodju v prostorih in vplivu kakovosti zraka na zdravje uporabnikov. Obdelali bomo prednosti in pomanjkljivosti posameznih sistemov in virov energije, priporočljive tehnologije in primere iz prakse. Udeleženci se bodo seznanili s strokovnim ozadjem vidikov, ki jih je pri prenovi tehničnih sistemov in pri prehodu na obnovljive vire energije treba preučiti.

Udeleženci bodo imeli preko spletne učilnice dostop do gradiva in dodatnih informacij  o tematskih področjih usposabljanja, virtualnega druženja in vabil na vsakoletna  tematska srečanja.

Po zaključku usposabljanja je predvideno preverjanje znanja preko spletne učilnice. Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili usposabljanje, prejmejo potrdilo, ki ga lahko vključijo v svoj portfelj znanj in veščin pridobljenih v neformalnem izobraževanju.

Posebno pozornost v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE namreč namenjamo večji prepoznavnosti usposobljenih strokovnjakov na področju energijske prenove in možnosti integracije novih znanj, veščin in kompetenc v javne in druge razpise ter programe finančnih inštrumentov za kakovostno prenovo stavb.

Usposabljanje o »Sistemih ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije s poudarkom na obnovljivih virih energije pri energetski prenovi stavb« z oznako U5-1 obsega 21 šolskih ur in poteka po programu, ki je podrobno prikazan v nadaljevanju:

1. dan – 21. oktober 2020

Ura Naslov predavanja Predavatelji
8:00 - 8:30 Registracija udeležencev  
8:30 – 8:45 Uvodni nagovor in predstavitev usposabljanja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
8:45 – 8:50 Pozdravni nagovor Predstavnik MOP / IJS
8:50 – 9:00 Uvod v prvi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
9:00 – 10:00 Celovita prenova stavb in sistemov za sNES Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
10:00 – 10:15 ODMOR  
10:15 – 11:00 Zakonodaja in novosti s področja URE in OVE Mag. Erik Potočar, MzI
11:00 – 12:00 Izhodišča za prenovo pravilnika PURES tbd
12:00 - 13:00 Trajnostna energija, OVE in tehnični sistemi P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
13:00 – 13:45 ODMOR ZA KOSILO  
13:45 – 14:30 Ogrevanje stavb s poudarkom na OVE P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
14:30 - 15:00 Interaktivni del P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK; Proizvajalec TČ

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

2. dan – 22. oktober 2020

Ura Naslov predavanja Predavatelji
8:00 – 8:05 Uvod v drugi del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
8:05 – 9:05 Vpliv sistemov na okolje P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
9:05 – 10:00 Požarna varnost tehničnih sistemov Milan Hajdukovič, SZPV
10:00 – 10:15 ODMOR  
10:15 – 11:00 Kakovost bivalnega okolja Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
11:00 – 11:45 Vpliv kakovosti zraka na zdravje Dr. Marina Praprotnik, UKC Ljubljana
11:45 – 12:30 Merjenje parametrov bivalnega okolja tbd
12:30 – 13:15 ODMOR ZA KOSILO  
13:15 – 14:00 Razvoj tehnologije in novosti pri prezračevanju tbd, MIK
14.00 – 14.45 Interaktivni del P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

3. dan – 22. oktober 2020

Ura Naslov predavanja Predavatelji
8:00 – 8:10 Uvod v tretji del usposabljanja Neva Jejčič, GI ZRMK
8:10 – 9:00 Zakonitosti pri načrtovanju ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije tbd
9:00 – 10:30 Požarna varnost pri menjavi energenta in fotonapetostnih sistemih Gregor Kušar, SZPV
10:30 – 10:45 ODMOR  
10:45 – 11:30 Finančni vidik trajnostne energije in energetske samooskrbe P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK
11:30 – 12:00 Finančni instrumenti za podporo učinkovitih sistemov tbd
12:00 – 12:30 Primeri dobre in slabe prakse pri tehničnih sistemih Proizvajalci oz. ponudniki
12:30 – 13:00 Interaktivna delavnica z zaključki P. prof. dr. Henrik Gjerkeš, GI ZRMK

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK
Organizator si pridružuje pravico do sprememb programa

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Prosimo, da se zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka prijavite preko spletne prijavnice TUKAJ (z gumbom »Ctrl« in klikom na besedo TUKAJ se odpre spletna prijavnica, kjer obvezno izpolnite šest rubrik in s klikom na polje POŠLJI zaključite s prijavo) ali preko e-pošte usposabljanje@gi-zrmk.si najkasneje do srede, 14. oktobra 2020.

V primeru, da načrtovanega usposabljanja ne bo možno izvesti v dvorani, se bo dogodek predvidoma odvijal v e-obliki.
Prijavljeni udeleženci bodo prejeli podrobnejše informacije o prijavi v spletno učilnico in poteku usposabljanja preko e-pošte.

Vljudno vabljeni.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 26.9.22

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 17.9.21

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki 9.9.21

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

image/svg+xml