USPOSABLJANJE strokovnjakov za testno uporabo alfa-verzije slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (kTG) na podlagi EU okvira Level(s)

Gradbeni inštitut ZRMK in Zavod za gradbeništvo Slovenije vabita na usposabljanje strokovnjakov za testno uporabo alfa-verzije slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (kTG) na podlagi EU okvira Level(s). Dogodek o uspešni prenovi večstanovanjskih stavb je namenjen udeležencem usposabljanj v okviru  projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, še posebej upravnikom večstanovanjskih stavb, ki imajo ključno vlogo pri prenovi tovrstnih stavb.

Na dogodku bodo predstavljeni primeri dobre prakse, izmenjana mnenja, izkušnje in izzivi in orisane prepreke/ovire, s katerimi se srečujejo upravniki pri svojem delu ter podani predlogi za izboljšave v tehničnem in organizacijskem smislu.

Program usposabljanja:

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka ter dostopa do e-usposabljanja prijavite preko spletne prijavnice najkasneje do petka, 19. novembra 2021, do 18. ure.

Prijavljeni udeleženci bodo prejeli podrobnejše informacije in povezavo do dostopa na e-dogodek oz. usposabljanje preko e-pošte.

V primeru težav s prijavo prosimo, da nam pišete na e-naslova: usposabljanje@gi-zrmk.si in info@kazalnikitrajnostnegradnje.si.

Aktualne informacije o usposabljanju so dostopne tudi na spletni povezavi.

Vloga za dodelitev kreditnih točk je bila poslana na IZS in ZAPS. Informacijo o številu dodeljenih točk bodo posredovane naknadno.

Vljudno vabljeni.      

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.