V LUČI COP26: Kako lahko določanje cen ogljika spodbudi zelene naložbe in prispeva k dobičkonosnosti

Vabljeni na brezplačni dogodek v sklopu nacionalne kampanje Šampioni zelene preobrazbe: V LUČI COP26: Kako lahko določanje cen ogljika spodbudi zelene naložbe in prispeva k dobičkonosnosti, ki bo potekal 3. novembra 2021 od 09.00 do 10.30 na spletni platformi Zoom.

Skandinavske države imajo davke na ogljik od zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja in so od leta 2005 tudi del EU ETS. Svoje izkušnje bodo z nami delili na spletnem dogodku v sklopu kampanje Šampioni zelene preobrazbe. Govorili bomo o ETS kot orodju za določanje cen ogljika, zakaj potrebujemo cene ogljika, kako oblikovanje cen ogljika spodbuja zelene naložbe in zakaj je donosno.

Več o programu in prijave -> http://cer-slo.si/cop26_ets_4_11_2021.html

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.