VABILO na skupno izobraževanje in delavnico LIFE IP CARE4CLIMATE

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

NACIONALNI OKOLJSKI CERTIFIKAT ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU - LIFE IP CARE4CLIMATE

Skupno izobraževanje in delavnica -  LIFE IP CARE4CLIMATE  - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Pod okriljem integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki poteka v koordinaciji Ministrstva za okolje in prostor, je kot eden izmed ukrepov za postopen prehod v brezogljično družbo predvidena nadgradnja nacionalne certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG.

Okoljski certifikati so v razvitem svetu uveljavljeni kot mehanizem zagotavljanja kakovosti, predvsem pa je to sinonim za višjo kakovost, zanesljivost, trajnost, okoljsko prijaznost ter varnost za potrošnike in investitorje. Zaradi tega v tujini pri javnih in drugih razpisih ni edino merilo najnižja cena, ampak je eno izmed meril tudi pridobljen okoljski certifikat.

Nacionalna okoljska certifikacijska shema ZKG trenutno naslavlja višjo kakovost proizvodov, storitev, naprav in sistemov. V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pa je predvidena nadgradnja le-te z novo kategorijo – stavbo. 

Člani CER in partnerji KOC so prepoznani kot ključni deležniki za zagotavljanje višje kakovosti v stavbnem sektorju in kot pomemben akter pri postopnem prehodu v brezogljično družbo. Zaradi tega je nujna njihova seznanitev z uveljavljenimi inštrumenti zagotavljanja kakovosti in vključitev v razvojne aktivnosti pri nadgradnji nacionalne certifikacijske sheme ZKG. 

Namen dogodka je seznanitev s / z:

  • pomenom okoljskih certifikacijskih shem v svetu in pri nas,
  • nadgradnjo nacionalne certifikacijske sheme ZKG v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE in
  • možnostmi pridobitve in prepoznavanja certifikata ZKG ter vključevanje le-tega v razpise in finančne mehanizme.

Program dogodka:

  • Pozdravni nagovor,  Ana Struna Bregar, CER / KOC
  • Kratek oris uveljavljenih okoljskih certifikacijskih shem, npr. RAL, Modri Angel, Eco Label,  mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
  • Predstavitev nacionalne okoljske certifikacijske sheme ZKG,  Neva Jejčič, GI ZRMK 
  • Razvojne aktivnosti in predvidene vsebine nadgradnje nacionalne okoljske certifikacijske sheme ZKG pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, Akcija C4.1,  Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
  • Možnosti integracije certifikata ZKG v javne in druge razpise ter programe nepovratnih finančnih spodbud,  Investitorji in skladi
  • Vloga ključnih (vabljenih) deležnikov pri zagotavljanju višje kakovosti v procesu gradnje stavb v celotni življenjski dobi, CER in KOC
  • Interaktivna delavnica - pridobivanje predlogov za nove vsebine v okviru sheme ZKG, GI ZRMK

Vabljeni deležniki:

Člani CER in partnerji KOC, vpeti v proces gradnje in prenove stavb.


Prijave:

Prijave na dogodek sprejemamo do zasedbe prostih mest preko spletne prijave TUKAJ ali e-pošte usposabljanje@gi-zrmk.si najkasneje do torka, 11. februarja 2020, do 12. ure.
 

Potek dogodka:

Dogodek bo potekal v sredo, 12. februarja 2020, v prostorih Gradbenega inštituta ZRMK v sejni sobi DRI v 1. nadstropju na Dimičevi ulici 12 v Ljubljani.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 26.9.22

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 17.9.21

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

image/svg+xml