Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Ali pri vašem delu upoštevate načela trajnostne rabe energije?
Ali je stavba v kateri delujete energetsko učinkovita?
Potrebujete več informacij o podnebnih spremembah in si želite v procese, ki jih vodite, več vključevati javnost?
Želite kot odgovorni posameznik biti na področju okoljske ozaveščenosti zgled tudi drugim državljanom, občanom?

Vabimo vas na delavnico, kjer vam bomo predstavili:

  • pomembnost zmanjšanja rabe in učinkovite rabe energije,
  • primere iz prakse na lokalni in državni ravni,
  • učinkovita orodja in modele, ki delujejo v javni upravi,
  • kako izboljšati delovanje na področju energije znotraj vaše institucije,
  • akterje, ki vam lahko pomagajo pri uvajanju novosti in ukrepov v vaši instituciji.


Vabljeni vsi javni uslužbenci, ki upravljate z vašo ustanovo (splošne službe), vodje ali zaposleni v sektorjih, direktoratih in službah, ki se večkrat srečujejo z energetskimi vprašanji ter vsi tisti javni uslužbenci, ki vas tematika zanima iz kakršnega koli razloga, da se nam pridružite 26. novembra 2019 od 8.45 do 12.30 v salonu IRIS (pritličje) uHotela, Miklošičeva cesta 9, Ljubljana.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Prijava je obvezna in jo opravite tukaj. Prijave zbiramo do 15. novembra 2019 oz. do zapolnitve mest. Za več informacij nam pišite na marjeta@focus.si.

Veselimo se srečanja z vami!

 

Program delavnice

Ura Tema Predavatelj
8:45 Registracija Pričakovanja delavnice udeleženci napišejo na tablo
9:00 Pozdravni nagovor
O projektu CARE4CLIMATE in smernicah za vključevanje blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje posameznika
mag. Tanja Bolte, generalna direktorica, Direktorat za okolje
Marjeta Benčina, Focus
9:15 Zmanjšanje porabe energije je ključni dejavnik blaženja podnebnih sprememb dr. Renata Karba, Umanotera
9:30 Učinkovito vključevanje javnosti Marjeta Benčina, Focus
9:40 Uvod v učinkovito rabo energije dr. Tomislav Tkalec, Focus
9:50 Energetsko napredni: projekt energetske prenove objektov v Ljubljani Alenka Loose, energetska upravljavka, Mestna občina Ljubljana
10:20 Odmor za kavo  
10:45 Energetsko upravljanje in učinkovita raba energije v javnih zavodih Cveto Fendre, predavatelj na ŠC Velenje in vodja energetskega inženiringa v Medpodjetniškem izobraževalnem centru Velenje
11:30 Zdravje, energija in notranje okolje mag. Jure Vetršek, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
12:15 Pogovor in zaključek Pregled table s pričakovanji


Kako trajnostno na delavnico?

Upoštevamo principe organizacije trajnostnih dogodkov. Vabimo vas, da na delavnico pridete peš ali se pripeljete s:

  • kolesom: najbližja postajališča sistema Bicikelj: št. 1 (Prešernov trg), št. 2 (Pogačarjev trg), št. 7 (Miklošičev park)
  • mestnim avtobusom: v bližino hotela vas pripelje več prog mestnih avtobusov, najbližje je postajališče Turist na Dalmatinovi ulici (vozni red)
  • vlakom in medmestnim avtobusom: poiščite najbolj ugodno povezavo z avtobusom (vozni red) ali vlakom (vozni red). Hotel je od glavne železniške in avtobusne postaje oddaljen 5 min hoje.
  • avtomobilom (in s sopotniki): na voljo so parkirišča na obrobju Ljubljane z avtobusnimi povezavami (P + R: Parkiraj in se pelji z avtobusom). Z ostalimi udeleženci dogodka ali na spletnem mestu Prevoz.org se dogovorite za sopotništvo.

 

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki izobraževanje Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.