Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica

Vabljeni na delavnico Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna, ki jo organizirata Občina Postojna in Zavod Znanje vas v sodelovanju z Umanotero.

Na dogodku boste spoznali:

  • trende v mednarodni promociji Slovenije kot zelene destinacije,
  • primere uspešnih domačih in tujih destinacij s ponudbo mehke mobilnosti,
  • vpliv destinacije Postojna na podnebne spremembe zaradi prevozov turistov.

Pogovorili se bomo:

  • o priložnostih na področju mehke mobilnosti in
  • kako bi lahko skupaj obogatili zeleno ponudbo destinacije Postojna.

Prijavite se lahko na povezavi.

Udeležba na delavnici je še posebej priporočena turističnim ponudnikom in drugim zaposlenim v turizmu v destinaciji Postojna in Zeleni kras, zaposlenim na Občini Postojna, ponudnikom storitev na področju mobilnosti, lokalnim medijem in širši lokalni javnosti.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Za vse dodatne informacije lahko pokličete v TIC Galerija na tel. številko 040 122 318 ali pišete na naslov ticgalerija@zavod-znanje.si

Fotografija: arhiv Občine Postojna

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica