Zagotavljanje podnebne odpornosti infrastrukture in obnovljivih virov energije (OVE) pri umeščanju v prostor

V okviru projekta LIFE IP Care4Climate bo v sredo, 19. aprila 2023, na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedena delavnica.

Slika gozda v zimskem času

Spoštovani,

V okviru projekta LIFE IP Care4Climate bomo v sredo, 19. aprila 2023 na Gozdarskem inštitut Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, izvedli delavnico z naslovom:

ZAGOTAVLJANJE PODNEBNE ODPORNOSTI INFRASTRUKTURE IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (OVE) PRI UMEŠČANJU V PROSTOR.

Delavnica bo potekala v živo med 8:45 in 15:15.

Gre za tretjo delavnico serije delavnic s tematskega področja "Pametno prostorsko planiranje". Namen delavnice je predstaviti problematiko umeščanja OVE in drugih virov energije v prostor s pregledom najnovejših orodij EU.

Znanja želimo deliti z odločevalci, svetovalnimi in strokovnimi službami, inšpekcijskimi službami, prostorskimi načrtovalci in drugi pomembni akterji, ki jih zanima problematika umeščanja OVE in drugih virov energije v prostor.

Okvirni program in registracija na delavnico sta dostopna na prijavi. Prosimo vas, da vabilo posredujete vsem zainteresiranim.

Vljudno vabljeni!

Ekipa LIFE IP Care4Climate z Gozdarskega inštituta Slovenije

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 26.9.22

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

image/svg+xml