Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Vabljeni na zaključno konferenco projekta SECAP - "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam" programa Interreg Italija Slovenija 2014 – 2020, ki bo 13. aprila 2022 od 10.00 do 13.00.

Na konferenci bodo imeli pozdravne nagovore Fabio Scocimarro, deželni svetnik za okolje, energijo in trajnostni razvoj iz Avtonomne regije Furlanija Julijska krajina; Martina Gračner z Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije, Direktorat za energijo in Giampaolo Bottaccin, regijski svetnik za okolje, podnebje, civilno zaščito in hidrogeološko nestabilnost iz regije Veneto.

Zaključek projekta ne pomeni konca z njim promoviranih aktivnosti, saj se bodo le-te nadaljevale z doseženimi rezultati tako v smislu znanja, izkušenj, motivacije kot uporabnih orodij za boj proti vplivom podnebnih sprememb. Projekt SECAP predstavlja izjemen primer čezmejne javne iniciative za promocijo nizkoogljičnih strategij, razširjene na sosednja ozemlja Italije in Slovenije s preučevanjem in eksperimentiranjem ustreznih ukrepov za prilagajanje in blažitev podnebnih sprememb.

Konferenca bo potekala preko spletne platforme Zoom. Udeležba je brezplačna, potrebna pa je predhodna registracija.

Več informacij najdete tukaj: https://bit.ly/3uICHPJ

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica