Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Vabljeni na Zaključno konferenco projekta Urbana zemljina za hrano, ki bo potekala v četrtek 9. septembra 2021, med 10. in 16. uro v Mariboxu v Mariboru. Potrebna je predhodna registracija.

Evropski projekt Urbana zemljina za hrano, ki od leta 2017 poteka pod okriljem Urban Innovative Action, združuje osem partnerjev, zraven Mestne občine Maribor, ki je vodilni partner, še Zavod za inovativnost in podjetništvo, E-ZAVOD, podjetje Snaga, društvo Aktiviraj se, podjetje Deltaplan, Zavod za gradbeništvo Slovenije in Inštitut Wcycle. Projekt se konec novembra 2021 uspešno zaključuje, rezultati, izkušnje in dolgoročni učinki projekta na prehod v krožno gospodarstvo pa bodo predstavljeni na zaključni konferenci.

Več informacij o dogodku najdete tukaj.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica