Zeleno in krožno javno naročanje pohištva in stavbnega pohištva - spletno izobraževanje

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega in krožnega javnega naročanja pohištva in stavbnega pohištva.

Program dogodka:

  Vsebina Predavatelj
9.00 Okoljski vidki po Uredbi: Pohištvo in stavbno pohištvo g. Damjan Hočevar
(MGRT)
9.20 Praktični prikaz izvedbe strokovnega dialoga s komentarji MOP
9.50 Certificiranje in standardi za dodano vrednost izdelka, primer FSC g. Ivan Hederič (FSC)
10.20 Izkušnje ponudnikov pohištva in stavbnega pohištva  
10.50 Prikaz uporabe Uredbe o ZeJN v posameznih delih JN MOP
11.15 Krožno javno naročanje lesenih izdelkov s primeri iz prakse MOP
KNOF
11.45 Vprašanja udeležencev in zaključek dogodka  

Potrebne so prijave, prijavnico najdete TUKAJ.    

Morebitna vprašanja lahko pošljete na naslov zejn.mop@gov.si.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Zaključna konferenca projekta Urbana zemljina za hrano

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zaključna konferenca Projekt SECAP: "Podpora energetskim politikam in prilagajanju podnebnim spremembam"

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna - delavnica