Spletno izobraževanje na temo sprememb Uredbe o zelenem javnem naročanju in sprememb Zakona o javnem naročanju

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo sprememb Uredbe o zelenem javnem naročanju in sprememb Zakona o javnem naročanju, ki bo izvedeno oktobra v treh terminih. Izobraževanje bo ekipa za zeleno javno naročanje izvedla v sodelovanju z odvetnico Majo Prebil.

Prijava je možna le na en termin! Povezavo pridobite dan pred dogodkom. Število mest je omejeno, glede na to pa se bodo sproti zapirale tudi prijave za določene termine.

Vprašanja pošljite na naslov zejn.mop@gov.si.

PRIJAVA:

1. termin (četrtek 7. oktober): https://www.1ka.si/a/350287    

2. termin (torek 12. oktober): https://www.1ka.si/a/350289    

3. termin (četrtek 14. oktober): https://www.1ka.si/a/350291

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

image/svg+xml