Splošni modul zelenega javnega naročanja za naročnike I.

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja, ki bo potekalo preko aplikacije ZOOM.

Izobraževanje organiziramo v dveh terminih, pri čemer je ta termin namenjen tistim, ki se naših izobraževanj še niste udeležili oziroma vas zanimajo osnove zelenega javnega naročanja.

Program dogodka:

Ura        Vsebina
9.00      Zeleno javno naročanje
9.40      Predhodno preverjanje trga
10.00    Načini vključevanja okoljskih vidikov v javno naročilo
10.30    Dobre prakse
11.20    Orodja in viri za enostavnejše javno naročanje
11.30    Čas za vprašanja

Prijava je mogoča kadarkoli na https://www.1ka.si/a/d11e1c35.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na zejn.mop@gov.si

Vljudno vabljeni!

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

image/svg+xml