Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Vabljeni na brezplačno spletno izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja živil, ki je namenjeno javnim zavodom. Na dogodku bomo predstavili zeleno javno naročanje živil, nadzor nad realizacijo naročil in postopek naročanja.

Program dogodka:

Čas Vsebina Predavatelj
09:00 Uvod Matej Cerovšek (MOP)
9:10 Najpogostejša vprašanja Tadeja Kvas Majer (MKGP)
9:40 Nadzor nad JN živil mag. Primož Marolt (Inšpekcija za kmetijstvo)
10:10 Naročanje živil - postopek Maja Prebil
(odvetnica specializirana na področju prava javnih naročil)
11:40 Vprašanja in debata  

Enako izobraževanje bo izvedeno v dveh terminih, prijavite pa se na termin, ki vam bolj ustreza.

Termin: sreda 24.8.2022 ob 9.00-12.00
https://www.1ka.si/a/3fad598f

Termin: četrtek 25.8.2022 ob 9.00-12.00
https://www.1ka.si/a/7f7d6204

Morebitna vprašanja pošljite na naslov zejn.mop@gov.si.

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 8.3.23

Znak kakovosti v graditeljstvu za razogljičenje stavb – delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 6.10.22

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki 21.10.20

ZKG platforma; Prikaz primerov dobre prakse; Tiskovna konferenca

Na sejmu Narava-zdravje bo vsak dan potekalo predavanje o ZKG platformi. Cilj predavanj je boljša informiranost in ozaveščenost strokovne in laične javnost, kar pripomore k dvigu kakovosti grajenega okolja na poti v brezogljično družbo.

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 13.3.23

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.10.22

Zeleno javno naročanje živil za ponudnike

Ekološke kmetije in druge ponudnike ekoloških in certificiranih živil vabimo, da se udeležite brezplačnega izobraževanja, na katerem boste pridobili znanja na področju javnega naročanja.

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 25.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje - dogodki 23.5.23

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 24.8.22

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki 14.6.22

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

image/svg+xml