Dogodki

Vključite se v dogajanje.

Poglejte predvidene dogodke projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

  • Odpadna hrana
  • Zeleno javno naročanje
  • Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih
  • Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)
  • Trajnostna mobilnost
  • Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo
Filtriraj rezultate

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Evropski teden mobilnosti

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki

Posvet o modelih in metodah za projekcije emisij toplogrednih plinov do leta 2050

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Spletni dogodek za usklajevanje glavnih priporočil in poudarkov Podnebnega ogledala 2021

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Brezplačni webinar o svežnju Pripravljeni na 55

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Sustainable Business Transformation Manager

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Moč in pravičnost v energetskih tranzicijah

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Delavnica: Ogljični odtis občin

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Spoznajmo vzroke in zavrzimo manj hrane

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Dan slovenskega lesarstva

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Usposabljanje proizvajalcem zunanjega stavbnega pohištva

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki
image/svg+xml image/svg+xml