Dogodki

Vključite se v dogajanje.

Poglejte predvidene dogodke projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

  • Odpadna hrana
  • Zeleno javno naročanje
  • Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih
  • Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)
  • Trajnostna mobilnost
  • Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo
Filtriraj rezultate

Znak kakovosti v graditeljstvu za okoljsko primernejša okna in vrata - delavnica

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Podnebju in okolju prijaznejša hrana: rastlinske alternative mesu

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Skupnostna sončna elektrarna Sončna šola Hrastnik – delavnica

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Prenova stavb kulturne dediščine - primeri iz prakse

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v industriji

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Podnebna kavarna - trajnostna mobilnost v praksi

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki

Zeleno javno naročanje živil za javne zavode

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Mednarodna poletna šola - Krepitev odpornosti gozdov na podnebne spremembe

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Delavnica - Kakovost notranjega zraka (kazalnik 4.1)

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Kolesarski zajtrk v Kočevju

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki

Predstavitev projekta »Sončna šola Hrastnik«

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki
image/svg+xml image/svg+xml