Dogodki

Vključite se v dogajanje.

Poglejte predvidene dogodke projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

  • Odpadna hrana
  • Zeleno javno naročanje
  • Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih
  • Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)
  • Trajnostna mobilnost
  • Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo
Filtriraj rezultate

[Vabilo] Trajnostna oskrba in potrošnja hrane v javni upravi

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Ekonomiji blaginje naproti

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

POSVET: Partnerstvo za trajnostno rabo zemljišč in gozdarstvo

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Kje po Škofji Loki bo vozil minibus?

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Virtualna strokovna ekskurzija “Skupnostne sončne elektrarne”

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vabilo na Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Spletno izobraževanje na temo plastike in zeleno javno naročanje

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Spletna strokovna konferenca "Kako do več OVE v podjetjih?"

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Usposabljanje predstavnikom lokalnih skupnosti in širši strokovni javnosti o širši, energetski in potresni prenovi stavb (U6-2)

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Usposabljanje o širši, energijski in protipotresni prenovi stavb - U6-1

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument