Dogodki

Vključite se v dogajanje.

Poglejte predvidene dogodke projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

  • Odpadna hrana
  • Zeleno javno naročanje
  • Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih
  • Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)
  • Trajnostna mobilnost
  • Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo
Filtriraj rezultate

Letno delovno srečanje Kranjskih gostinskih ponudnikov

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Delavnica Testna uporaba kazalnikov trajnostne gradnje (Sejem Dom)

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Skupaj razvijamo zeleni turizem – 2. del delavnice

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Delavnica: Kakšen center trajnostne mobilnosti si želimo?

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Usposabljanje - Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Konferenca: Mizica, pogrni se! – Podnebju prijaznejša pogostitev na dogodkih

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Krepitev izvajanja Akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) na širšem čezmejnem območju

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Ciljno usposabljanje za upravljanje z energijo v javnem sektorju

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Usposabljanje - Sistemi gretja, zračenja in klimatizacije

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Skupaj razvijamo zeleni turizem – delavnica

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Spletni seminar »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam: Znanje in orodja za Slovenijo na nacionalni in EU ravni«

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Spletna delavnica: Ohranjanje in krepitev zdravja, vitalnosti ter biotske pestrosti gozdov v luči podnebnih sprememb

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Spletni seminar o shemi preverjanja okoljskih tehnologij (ETV)

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki
image/svg+xml image/svg+xml