Dogodki

Vključite se v dogajanje.

Poglejte predvidene dogodke projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

  • Odpadna hrana
  • Zeleno javno naročanje
  • Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih
  • Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)
  • Trajnostna mobilnost
  • Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo
Filtriraj rezultate

Razstava Na vroči strani Alp tudi na sejmu Narava - zdravje

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Heck4Climate: odpadna hrana

Dogodki Odpadna hrana - dogodki

Posvet Od 55 do 1,5: Ali so predlagane podnebne in energetske politike EU za doseganje podnebnih ciljev 2030 zadostne in družbeno pravične?

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Mednarodna konferenca LIFE Podnebna pot 2050: »Priprava poti v podnebno nevtralnost«

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Mednarodna konferenca Vsi kraji so pomembni / All places matter matter

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Zeleno javno naročanje kot poslovna priložnost

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Evropski teden mobilnosti

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki

Posvet o modelih in metodah za projekcije emisij toplogrednih plinov do leta 2050

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Spletni dogodek za usklajevanje glavnih priporočil in poudarkov Podnebnega ogledala 2021

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Brezplačni webinar o svežnju Pripravljeni na 55

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Sustainable Business Transformation Manager

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki