Dogodki

Vključite se v dogajanje.

Poglejte predvidene dogodke projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

  • Odpadna hrana
  • Zeleno javno naročanje
  • Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih
  • Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)
  • Trajnostna mobilnost
  • Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo
Filtriraj rezultate

Spletni seminar o shemi preverjanja okoljskih tehnologij (ETV)

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Spletni seminar o shemi preverjanja okoljskih tehnologij (ETV)

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Konferenca o trajnostnih ciklih ogljika

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Energetska revščina zahteva celovit pristop

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Konferenca o energetski revščini

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

TIMEPAC - delavnica o inovativnih metodah in pristopih za oceno stanja energetske učinkovitosti in energetsko certificiranje stavb

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Strokovni posvet o izzivih in strateških usmeritvah sektorja ogrevanja in hlajenja v Sloveniji

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Okoljevarstveni filmski festival GAIA

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Trajnostna raba prostora in njeno načrtovanje v kontekstu blaženja podnebnih sprememb

Dogodki Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dogodki

Posvet o Podnebnem zakonu v Sloveniji

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Spletni seminar »Najprej energetska učinkovitost«

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Sončno elektrarno v vsako skupnost

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

USPOSABLJANJE strokovnjakov za testno uporabo alfa-verzije slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (kTG) na podlagi EU okvira Level(s)

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki
image/svg+xml image/svg+xml