Dogodki

Vključite se v dogajanje.

Poglejte predvidene dogodke projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

  • Odpadna hrana
  • Zeleno javno naročanje
  • Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih
  • Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)
  • Trajnostna mobilnost
  • Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo
Filtriraj rezultate

Vabilo na Ciljno usposabljanje za energetsko pogodbeništvo

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Spletno izobraževanje na temo plastike in zeleno javno naročanje

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Spletna strokovna konferenca "Kako do več OVE v podjetjih?"

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Webinar za javne naročnike

Dogodki Zeleno javno naročanje - dogodki

Usposabljanje predstavnikom lokalnih skupnosti in širši strokovni javnosti o širši, energetski in potresni prenovi stavb (U6-2)

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Usposabljanje o širši, energijski in protipotresni prenovi stavb - U6-1

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Spletna delavnica Upravljanje mestne logistike

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki

5. nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dogodki

Usposabljanje projektantov o energijsko učinkovitem zunanjem stavbnem pohištvu in njegovi vgradnji (U3-1)

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Spletna delavnica Razvoj sistema zelene logistike

Dogodki Trajnostna mobilnost - dogodki

Razvoj kazalnikov trajnostne gradnje

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki

Usposabljanje predstavnikov lokalnih skupnosti in javne uprave

Dogodki Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dogodki