Izjava o dostopnosti

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo se zavezuje omogočati dostopnost spletišča care4climate.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18), s katerim je zagotovljen prenos Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta (1)

Ta Izjava o dostopnosti se nanaša na uporabo celotnega spletišča care4climate.si. To spletišče je skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Uporabo spletišča želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato ga nenehno oblikujemo in prilagajamo tako, da je dostopen za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti.

Stopnja skladnosti

Spletišče je skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (ZDSMA). Spletne strani in vsebine so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 in stopnji skladnosti AA.

Spletna stran ima povezavo do zemljevida strani, ki je izpostavljen v glavni navigacijski vrstici na zadnjem mestu.

Prav tako spletna stran omogoča skok na glavno vsebino.
 
Manj dostopne vsebine:

  • Grafični elementi: Pri vseh aktualnih grafičnih elementih objavljenih od dne 12. 1. 2023, so  omogočene ustrezne besedilne alternative. Pri nekaterih grafičnih elementih, objavljenih pred tem datumom, se lahko zgodi, da posamezne grafike mestoma niso opremljeni z besedilno alternativo. Grafični elementi, ki še nimajo alternativnega opisa bodo postopoma opremljeni z ustreznimi besedilnimi alternativami.
  • Video in audio vsebine: Nekatere video in audio vsebine niso opremljene s podnapisi, transkripti ali zvočnimi opisi. Določene video vsebine nimajo podnapisov, ki so berljivi z bralnikom zaslona, ampak so integrirani v video. Če  želite dostop do tovrstnih vsebin, nas kontaktirajte na elektronski naslov: life-klima.mop@gov.si in vsebino vam bomo posredovali v dostopni besedilni obliki.
  • PDF dokumenti: Na podstraneh področij projekta (https://www.care4climate.si/sl/o-projektu/podrocja-aktivnosti-projekta) obstajajo .pdf dokumenti, ki bi mestoma lahko predstavljali težave ranljivim skupinam, ki uporabljajo bralnik zaslona. Če želite dostop do tovrstnih vsebin, nas kontaktirajte na elektronski naslov: life-klima.mop@gov.si in vsebino vam bomo posredovali v dostopni besedilni obliki.

Iz ocene zavezanca izhaja, da bi ureditev vseh omenjenih neskladnosti za zavezanca lahko pomenila nesorazmerno breme, kot to določa 6. člen Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Povratne in kontaktne informacije

O morebitnih primerih neskladne vsebine z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij nas lahko obvestite, mi pa jih bomo skušali izboljšati. Vse informacije o delovanju spletišča www.samo1planet.si lahko dobite na naslovu:

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Langusova ulica 4
1000 Ljubljana
life-klima.mope@gov.si
01 478 70 00

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo na Inšpekciji za informacijsko družbo.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA)

Inšpekcija za informacijsko družbo
Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
e-naslov: gp.ijs@gov.si  

Priprava Izjave o dostopnosti:

Izjava je bila pripravljena 11. 1. 2023 na podlagi samoocene.
 

image/svg+xml