Knjižnica

Pobrskajte po knjižnici virov.

Tukaj lahko najdete IZROČKE, ki so nastali v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Za vas ustvarjamo in sporočamo informacije o blaženju podnebnih sprememb. Skupaj s partnerji zagotavljamo vire znanja in dejavnosti krepitve zmogljivosti za doseg zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

Filtriraj rezultate

Dobre prakse: Lesna zadruga Loški Potok

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Skupnostna sončna elektrarna v Križevcih

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Dobre prakse zniževanja izpustov toplogrednih plinov

Dokumenti Smernice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Predavanje o podnebnih spremembah

Dokumenti ostalo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Priročnik za trajnostno vodenje organizacij in trajnostne dogodke

Dokumenti Priročnik Zeleno javno naročanje - dokument ·

Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v NOD

Dokumenti Smernice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

D1 Poročilo o posvetovalnih delavnicah z deležniki o kazalnikih trajnostne gradnje

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·