Knjižnica

Pobrskajte po knjižnici virov.

Tukaj lahko najdete IZROČKE, ki so nastali v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Za vas pripravljamo in vam sporočamo informacije o blaženju podnebnih sprememb. Skupaj s partnerji zagotavljamo vire znanja in dejavnosti krepitve zmogljivosti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Filtriraj rezultate

Dobra praksa: Center mobilnosti Maribor

Good practice: Mobility center Maribor

Dokumenti Video Trajnostna mobilnost - dokument ·

Metodologija za spremljanje stanja in sprememb pokrovnosti/rabe tal ter ocena ogljika po komponentah

Methodology for monitoring the status and changes of land cover/use and carbon assessment by componets

Dokumenti Smernice Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dokument ·

Rezultati sortirne analize bioloških odpadkov s poudarkom na določanju deleža odpadne hrane za obdobje pomlad-poletje 2021

Results of sorting analysis of biological waste with emphasis on determining the share of food waste - spring / summer 2021

Dokumenti Poročilo Odpadna hrana - dokument ·

Poročilo monitoringa s preglednico kazalnikov

Monitoring Report, Including Life Performance Indicators Table

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Zbornik: Mikrofon podnebju

Proceedings: Microphone to the Climate

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Dobra praksa: Knjižnica REČI

Good practice: Library of things

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Poročilo programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti – Občina Škofja Loka

Report on the Capacity Building Program for the Implementation of Sustainable Community Resource Management Projects - Municipality of Škofja Loka

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Študija o družbenih, gospodarskih in okoljskih koristih skupnostnih praks

Report on benefits of community projects

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Dobra praksa: Lojtrin skupnostni vrt

Good practice: Community garden of Lojtra Association

Dokumenti Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Sto najpogostejših vprašanj pri zelenem javnem naročanju

One hundred most frequently asked questions in Slovenian GPP

Dokumenti Zeleno javno naročanje - dokument ·