Knjižnica

Pobrskajte po knjižnici virov.

Tukaj lahko najdete IZROČKE, ki so nastali v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Za vas pripravljamo in vam sporočamo informacije o blaženju podnebnih sprememb. Skupaj s partnerji zagotavljamo vire znanja in dejavnosti krepitve zmogljivosti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Filtriraj rezultate

Dobre prakse zniževanja izpustov toplogrednih plinov

Good practices for reducing greenhouse gas emissions

Dokumenti Smernice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Predavanje o podnebnih spremembah

Lecture on climate change

Dokumenti ostalo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo

The physical background of climate change and its implications for Slovenia

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb

Political and legislative background of climate change mitigation

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Priročnik za trajnostno vodenje organizacij in trajnostne dogodke

A Handbook to Sustainable Organizational Management and Sustainable Events

Dokumenti Priročnik Zeleno javno naročanje - dokument ·

Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v NOD

Civil servants as the driver of the transition to low carbon society

Dokumenti Smernice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

D7-1 Razvijajoče se letno poročilo o razvoju podpornega okolja in platforme za trajnostno gradnjo

D7-1 Annual evolving report on development of SB support framework and SB platform

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

D1 Poročilo o posvetovalnih delavnicah z deležniki o kazalnikih trajnostne gradnje

D1 Report on consultation with stakeholders on SB indicators

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Analiza dostopnosti javnega potniškega prometa s prepoznavanjem glavnih vrzeli v njegovi ponudbi

Analysis of accessibility to public passenger transport and identification of main gaps in its supply

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·