Knjižnica

Pobrskajte po knjižnici virov.

Tukaj lahko najdete IZROČKE, ki so nastali v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Za vas pripravljamo in vam sporočamo informacije o blaženju podnebnih sprememb. Skupaj s partnerji zagotavljamo vire znanja in dejavnosti krepitve zmogljivosti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Filtriraj rezultate

Dobra praksa: Knjižnica REČI

Good practice: Library of things

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Poročilo programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti – Občina Škofja Loka

Report on the Capacity Building Program for the Implementation of Sustainable Community Resource Management Projects - Municipality of Škofja Loka

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Študija o družbenih, gospodarskih in okoljskih koristih skupnostnih praks

Report on benefits of community projects

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Dobra praksa: Lojtrin skupnostni vrt

Good practice: Community garden of Lojtra Association

Dokumenti Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Sto najpogostejših vprašanj pri zelenem javnem naročanju

One hundred most frequently asked questions in Slovenian GPP

Dokumenti Zeleno javno naročanje - dokument ·

Predhodno vrednotenje obstoječih modelov za simuliranje zalog ogljika

 Ex-ante evaluation of existing models to simulate carbon stocks

Dokumenti Raziskava Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - dokument ·

Celostna prometna strategija Koroške regije

Sustainable Urban Mobility Plan for Koroška region

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Viri financiranja priprave in izvajanja celostnih prometnih strategij

Financial sources for development and implementation of sustainable urban mobility plans

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Evropski zeleni dogovor – izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih – KONFERENCA

European Green Deal Challenges and Solutions for Mobility and Logistics in Cities

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·

Analiza kakovosti storitve in konkurenčnosti JPP ter predlogi možnih izboljšav

Analysis of PPT service quality and competitiveness and proposals of possible improvements

Dokumenti Raziskava Trajnostna mobilnost - dokument ·