Knjižnica

Pobrskajte po knjižnici virov.

Tukaj lahko najdete IZROČKE, ki so nastali v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Za vas pripravljamo in vam sporočamo informacije o blaženju podnebnih sprememb. Skupaj s partnerji zagotavljamo vire znanja in dejavnosti krepitve zmogljivosti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Filtriraj rezultate

Poročilo regionalne mreže za podporo izvajanju CPS

Regional SUMP Network report

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·

3.2.1 Gradivo za Nacionalni program za CPN 2019

Supporting Material for National Sustainable Urban Mobility Planning Programme – Plan of activities in 2020 - 2021

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·

3.2.1 Gradivo za Nacionalni program za CPN 2020

Supporting Material for National Sustainable Urban Mobility Planning Programme 2020-2030

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·

3.2.6 Orodje za presojo kakovosti vsebina CPS ver.feb.2021

Toolkit for monitoring and evaluation of Sustainable Urban Mobility Plans

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·

3.2.8 Letno porocilo DSTM 2019 ver.mar2021

Task force on SUMP, 2019 annual report

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·

3.2.9 Letno porocilo ZSS 2019 ver.mar2021

External advisory board on SUMP, 2019 annual report

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·

Poročilo o načrtu usposabljanja za prehod v nizkoogljično družbo in o vzpostavitvi nacionalne kvalifikacijske platforme

Report on creation of a training plan for the transition to a low carbon society and the establishment of national competencies platform

Dokumenti Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Analiza okoljskih oznak na trgu z gradbenimi proizvodi v Republiki Sloveniji – OITGP-RS

Analysis of the Environmental Labelling on the market of construction products in the Republic of Slovenia - OITGP-RS

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Predlog novega modela povračila stroškov prevoza na delo

Proposal of new model of travel to work costs reimbursement 

Dokumenti Strategija Trajnostna mobilnost - dokument ·

Analiza dokumentacije

Analysis - Summary

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·