Knjižnica

Pobrskajte po knjižnici virov.

Tukaj lahko najdete IZROČKE, ki so nastali v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Za vas pripravljamo in vam sporočamo informacije o blaženju podnebnih sprememb. Skupaj s partnerji zagotavljamo vire znanja in dejavnosti krepitve zmogljivosti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Filtriraj rezultate

Posvet o modelih in metodah za projekcije emisij toplogrednih plinov do leta 2050

 

Več o dogodku najdete tukaj.

Dogodki Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Analiza sistemske ureditve vključevanja okoljskih vsebin v logistične procese (primeri: Avstrija, Nizozemska in Združeno kraljestvo)

Analysis of the systemic regulation of the integration of environmental content into logistics processes (examples: Austria, the Netherlands and the United Kingdom)

Dokumenti Raziskava Trajnostna mobilnost - dokument ·

Shema izboljšanega javnega potniškega prometa v izbranih koridorjih

Scheme of improved public passenger transport in selected corridors

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Oskrba s hrano z nizkimi izpusti toplogrednih plinov na kmetiji Zlate misli

Low-carbon food supply on The Farm Zlate misli

Dokumenti Video ·

Sistem izboljšav učinkovitosti v podjetju Xella porobeton

Performance improvement system at Xella porobeton company

Dokumenti Video ·

Stoli iz recikliranih materialov podjetja Donar

Chairs made of recycled materials by the Donar company

Dokumenti Video ·

Umirjanje prometa v občini Bohinj

Sustainable mobility in the municipality of Bohinj

Dokumenti Video ·

Analiza sistema zelene logistike v Republiki Sloveniji - lokalna raven

Analysis of the green logistics system in the Republic of Slovenia – local level

Dokumenti Raziskava Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Skupnostna sončna elektrarna Jesenice

Community owned solar power in Jesenice

Dokumenti Video Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Zadruga Konopko – zadruga za razvoj trajnostne pridelave in predelave konoplje

Konopko Cooperative, Cooperative for the sustainable development of producing and processing hemp

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·