Knjižnica

Pobrskajte po knjižnici virov.

Tukaj lahko najdete IZROČKE, ki so nastali v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Za vas pripravljamo in vam sporočamo informacije o blaženju podnebnih sprememb. Skupaj s partnerji zagotavljamo vire znanja in dejavnosti krepitve zmogljivosti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Filtriraj rezultate

Odprta ulica - Kako odpreti ulico za ljudi

Open street – How to open a street for the people

Dokumenti Priročnik Trajnostna mobilnost - dokument ·

Poročilo o nadgradnji razvoja novih kategorij v okviru certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu

Report on the definition of new quality ZKG label categories based on the consultation with of outstandings experts in the domain

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Navodilo za izvedbo sortirne analize bioloških odpadkov s poudarkom na določanju količine odpadne hrane

Bio-waste analysis methodology – BWA methodology

Dokumenti Odpadna hrana - dokument ·

Ozaveščevalna kampanja o preprečevanju in zmanjševanju količin odpadne hrane – komunikacijski načrt

Communication plan for reduction and prevention of food waste

Dokumenti Odpadna hrana - dokument ·

D19-1 Poročilo o diseminaciji – kazalniki trajnostne gradnje (2019-2020)

D19-1 Report on dissemination – sustainable building indicators (2019-2020)

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Poglobljena analiza v podporo pripravi finančnega načrta za energetsko prenovo stavb v obdobju 2020–2030

In-depth analysis to support the preparation of the 2020–2030 energy renovation financial plan

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Poglobljena analiza za oblikovanje finančnih instrumentov za naložbe v celovite energetske prenove stanovanjskih stavb

In-depth analysis for the development of financial instruments to mobilise investments in integrated energy renovations of residential buildings

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Analiza dnevne mobilnosti in ugotavljanje glavnih koridorjev javnega potniškega prometa

Analysis of daily commuting flows and identification of the main public transport corridors

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Analiza trga ponudnikov in stroškovnih koristi zelenega javnega naročanja v Republiki Sloveniji

ANALYSIS OF THE MARKET OF PROVIDERS AND COST BENEFITS OF GREEN PUBLIC PROCUREMENT IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Dokumenti Poročilo Zeleno javno naročanje - dokument ·

Zakaj ljudje potujejo tako, kot potujejo? Analiza odnosa, motivov, vrednot in navad za mobilnostne navade v Sloveniji

How people chose the mode of travel? Analysis of Slovenian personal values, attitudes, motives and habits in the context of daily mobility

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·