Knjižnica

Pobrskajte po knjižnici virov.

Tukaj lahko najdete IZROČKE, ki so nastali v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Za vas pripravljamo in vam sporočamo informacije o blaženju podnebnih sprememb. Skupaj s partnerji zagotavljamo vire znanja in dejavnosti krepitve zmogljivosti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Filtriraj rezultate

Ozaveščevalna kampanja o preprečevanju in zmanjševanju količin odpadne hrane – komunikacijski načrt

Communication plan for reduction and prevention of food waste

Dokumenti Odpadna hrana - dokument ·

D19-1 Poročilo o diseminaciji – kazalniki trajnostne gradnje (2019-2020)

D19-1 Report on dissemination – sustainable building indicators (2019-2020)

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Poglobljena analiza v podporo pripravi finančnega načrta za energetsko prenovo stavb v obdobju 2020–2030

In-depth analysis to support the preparation of the 2020–2030 energy renovation financial plan

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Poglobljena analiza za oblikovanje finančnih instrumentov za naložbe v celovite energetske prenove stanovanjskih stavb

In-depth analysis for the development of financial instruments to mobilise investments in integrated energy renovations of residential buildings

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Analiza dnevne mobilnosti in ugotavljanje glavnih koridorjev javnega potniškega prometa

Analysis of daily commuting flows and identification of the main public transport corridors

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Analiza trga ponudnikov in stroškovnih koristi zelenega javnega naročanja v Republiki Sloveniji

ANALYSIS OF THE MARKET OF PROVIDERS AND COST BENEFITS OF GREEN PUBLIC PROCUREMENT IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Dokumenti Poročilo Zeleno javno naročanje - dokument ·

Zakaj ljudje potujejo tako, kot potujejo? Analiza odnosa, motivov, vrednot in navad za mobilnostne navade v Sloveniji

How people chose the mode of travel? Analysis of Slovenian personal values, attitudes, motives and habits in the context of daily mobility

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Analiza izbranih podatkov raziskave Dnevna mobilnost potnikov

Analysis of selected data of research Daily passenger mobility

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Pregled dobrih praks spodbujanja aktivne mobilnosti

Overview of good practice examples of active mobility campaigns

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Umirjanje prometa v občini Bohinj

Sustainable mobility in the municipality of Bohinj

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·