Knjižnica

Pobrskajte po knjižnici virov.

Tukaj lahko najdete IZROČKE, ki so nastali v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Za vas pripravljamo in vam sporočamo informacije o blaženju podnebnih sprememb. Skupaj s partnerji zagotavljamo vire znanja in dejavnosti krepitve zmogljivosti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Filtriraj rezultate

3.2.1 Gradivo za Nacionalni program za CPN 2020

Supporting Material for National Sustainable Urban Mobility Planning Programme 2020-2030

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·

3.2.6 Orodje za presojo kakovosti vsebina CPS ver.feb.2021

Toolkit for monitoring and evaluation of Sustainable Urban Mobility Plans

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·

3.2.8 Letno porocilo DSTM 2019 ver.mar2021

Task force on SUMP, 2019 annual report

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·

3.2.9 Letno porocilo ZSS 2019 ver.mar2021

External advisory board on SUMP, 2019 annual report

Dokumenti Trajnostna mobilnost - dokument ·

Poročilo o načrtu usposabljanja za prehod v nizkoogljično družbo in o vzpostavitvi nacionalne kvalifikacijske platforme

Report on creation of a training plan for the transition to a low carbon society and the establishment of national competencies platform

Dokumenti Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Analiza okoljskih oznak na trgu z gradbenimi proizvodi v Republiki Sloveniji – OITGP-RS

Analysis of the Environmental Labelling on the market of construction products in the Republic of Slovenia - OITGP-RS

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Predlog novega modela povračila stroškov prevoza na delo

Proposal of new model of travel to work costs reimbursement 

Dokumenti Strategija Trajnostna mobilnost - dokument ·

Analiza dokumentacije

Analysis - Summary

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·

Odprta ulica - Kako odpreti ulico za ljudi

Open street – How to open a street for the people

Dokumenti Priročnik Trajnostna mobilnost - dokument ·

Poročilo o nadgradnji razvoja novih kategorij v okviru certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu

Report on the definition of new quality ZKG label categories based on the consultation with of outstandings experts in the domain

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·