Knjižnica

Pobrskajte po knjižnici virov.

Tukaj lahko najdete IZROČKE, ki so nastali v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Za vas pripravljamo in vam sporočamo informacije o blaženju podnebnih sprememb. Skupaj s partnerji zagotavljamo vire znanja in dejavnosti krepitve zmogljivosti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Filtriraj rezultate

D1 Poročilo o posvetovalnih delavnicah z deležniki o kazalnikih trajnostne gradnje

D1 Report on consultation with stakeholders on SB indicators

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Analiza dostopnosti javnega potniškega prometa s prepoznavanjem glavnih vrzeli v njegovi ponudbi

Analysis of accessibility to public passenger transport and identification of main gaps in its supply

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·