Knjižnica

Pobrskajte po knjižnici virov.

Tukaj lahko najdete IZROČKE, ki so nastali v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Za vas pripravljamo in vam sporočamo informacije o blaženju podnebnih sprememb. Skupaj s partnerji zagotavljamo vire znanja in dejavnosti krepitve zmogljivosti za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Filtriraj rezultate

Skupnostna sončna elektrarna v Križevcih

Community owned solar power plant in Križevci

Dokumenti Video Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Dobre prakse zniževanja izpustov toplogrednih plinov

Good practices for reducing greenhouse gas emissions

Dokumenti Smernice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Predavanje o podnebnih spremembah

Lecture on climate change

Dokumenti ostalo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo

The physical background of climate change and its implications for Slovenia

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb

Political and legislative background of climate change mitigation

Dokumenti Poročilo Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

Priročnik za trajnostno vodenje organizacij in trajnostne dogodke

A Handbook to Sustainable Organizational Management and Sustainable Events

Dokumenti Priročnik Zeleno javno naročanje - dokument ·

Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v NOD

Civil servants as the driver of the transition to low carbon society

Dokumenti Smernice Ozaveščanje in krepitev zmogljivosti za prehod v nizkoogljično družbo - dokument ·

D7-1 Razvijajoče se letno poročilo o razvoju podpornega okolja in platforme za trajnostno gradnjo

D7-1 Annual evolving report on development of SB support framework and SB platform

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

D1 Poročilo o posvetovalnih delavnicah z deležniki o kazalnikih trajnostne gradnje

D1 Report on consultation with stakeholders on SB indicators

Dokumenti Poročilo Trajnostna gradnja in učinkovita raba energije v stavbah in podjetjih - dokument ·

Analiza dostopnosti javnega potniškega prometa s prepoznavanjem glavnih vrzeli v njegovi ponudbi

Analysis of accessibility to public passenger transport and identification of main gaps in its supply

Dokumenti Poročilo Trajnostna mobilnost - dokument ·