Novice

Bodite obveščeni o dogajanju.

Poglejte zadnje novice projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Filtriraj rezultate
Fotografija okrogle mize. Govorci na okrogli mizi sedijo na odru in razpravljajo.

Na strokovnem posvetu o trajnostnih dogodkih v Planici 1. marca 2023 se je več kot 140 organizatorjev dogodkov – predstavnikov občin ter turističnih in športnih organizacij strinjalo: »Čas je, da tudi pri organizaciji dogodkov od zelenih besed preidemo k zelenim dejanjem.« 

Mestna občina Maribor se je vključila v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja virov skupnosti, ki ga v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvajata Umanotera in Focus. Focus ji bo pomagal oblikovati vizijo razvoja Stražuna, da bo ta ohranil funkcije gozda in ga bodo občanke in občani lahko kar najbolje uporabljali.

Trajnostni dogodki so odlična priložnost, da organizatorji izkažejo svojo aktivno vlogo pri reševanju podnebne krize in hkrati izkoristijo svoj potencial za spodbujanje trajnostnih praks posameznikov in organizacij.

Dekorativna fotografija: fotografija z dogodka ob ustanovitvi stičišča

Strokovni posvet o trajnostni prenovi in gradnji stavb, ki sta ga v okviru projekta LIFE IP Care4Climate 28. 11. 2022 v Hiši EU v Ljubljani organizirala Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost in Inštitut za ekologijo, je bil namenjen povezovanju pogledov raznovrstnih akterjev na možnosti za izboljšanje pogojev za trajnostno gradnjo v Sloveniji. Priznani strokovnjaki so najprej osvetlili vidike in izzive trajnostne prenove.

Dekorativna fotografija: fotografija z dogodka ob ustanovitvi stičišča

V Hiši Evropske Unije je bilo v ponedeljek, 28. novembra 2022, ustanovljeno Stičišče za trajnostno prenovo in gradnjo stavb. Stičišče povezuje raznovrstne akterje, ki želijo doseči čim širše uveljavljanje trajnostne prenove in gradnje stavb v Sloveniji. Na strokovnem posvetu ob ustanovitvi so udeleženci povezovali svoje poglede na pomen trajnostne prenove in gradnje stavb ter možnosti za izboljšanje pogojev na tem področju.

Dekorativna fotografija: fotografija z dogodka Podnebna kavarna v Domžalah

Za zaključek letošnjega leta je v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE podnebna kavarna gostovala v knjižnici Domžale, vsebinsko pa jo je nadgradilo zanimivo predavanje o načinih varčevanja z energijo v gospodinjstvih.

Dekorativna fotografija: fotografija z dogodka Kranjska dolga miza

Športni, kulinarični, kulturni in drugi dogodki so odlična priložnost, da organizatorji izkažejo svojo odgovornost pri spoprijemanju s podnebno krizo. Hkrati pa izkoristijo ozaveščevalni potencial dogodkov za spodbujanje trajnostnih sprememb v ravnanju posameznikov in organizacij.

Dekorativna fotografija: fotografija z dogodka Tehniški dnevi za osnovnošolce

Tehniški dnevi za osnovnošolce so del aktivnosti informiranja in ozaveščanja v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, med drugim tudi o pomenu gozdov in trajnostni rabe lesa.

Dekorativna fotografija: reka Soča

Občine Bovec, Kobarid in Tolmin so se vključile v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, katerega namen je podpreti občine pri izvajanju trajnostnih in vključujočih aktivnosti in projektov.

Dekorativna fotografija: fotografija z dogodka podnebna kavarna v Novem mestu

Karavana podnebne kavarne se je na svoji poti ustavila v Novem mestu, kjer je v atriju knjižnice Mirana Jarca beseda tekla o načinih varčevanja z energijo v gospodinjstvih.

Dekorativna fotografija: mestni avtobus v središču Ljubljane

11. oktobra 2022 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o celostnem prometnem načrtovanju.

Dekorativna fotografija: fotografija z dogodka podnebna kavarna v Portorožu

Zgodila se je druga v nizu Podnebnih kavarn, ki je tokrat postregla s koristnimi nasveti za varčevanje z energijo v gospodinjstvih.

image/svg+xml