Izmenjava dobrih praks s predstavniki LIFE Cyclamen projekta s Cipra

V okviru komunikacijskega sklopa projekta (podrobneje akcija E3 »Mreženje z LIFE in ne-LIFE projekti«) se je ekipa LIFE IP Care4Climate udeležila obiska, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor med 22. in 24. oktobrom organiziralo za predstavnike LIFE Cyclamen projekta (http://lifecyclamen.com.cy/en/). Ciprsko Ministrstvo za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje od decembra 2015 koordinira implementacijo LIFE projekta za krepitev zmogljivosti. Cilj projekta je okrepiti ciprske LIFE nacionalne kontaktne točke z osebjem, veščinami, znanjem in kontakti kar bi izboljšalo učinkovitost in doseg njihovih storitev do prijaviteljev novih LIFE projektov. Posledično pa bi se to odražalo v kvaliteti in številu projektnih prijavnic programa LIFE na nacionalni ravni v okviru podprograma za okolje in podnebje.

V duhu izmenjave dobrih praks je poleg LIFE for Acid Whey, LIFE PharmDegrade in LIFE ReSoil, bil predstavljen tudi LIFE IP Care4Climate projekt. Na predstavitvi, ki je potekala 23. oktobra je projektna koordinatorka, ga. Nives Nared seznanila udeležence s posameznimi akcijami na področju trajnostne mobilnosti, zelenega javnega naročanja, energetske učinkovitosti, odpadne hrane, LULCF in ostalimi. Oba projekta, katera strmita predvsem k ozaveščanju javnosti, sta potegnila vzporednice pri dejavnostih krepitve znanj za širšo javnost in s tem povezanih komunikacijskih praks.

Zadnje novice

Novice Dogodki ·

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Novice Dokumenti Prehod v NOD ·

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Delavnica ·

Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

V torek, 11. februarja 2020, se je v okviru programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti na Ptuju odvijala druga delavnica v sklopu »Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti«.

V četrtek, 24. oktobra 2019, bo v dvorani FORUM med 11.00 in 14.00 uro potekal 2. nacionalni seminar v okviru projekta Local4Green s poudarkom na izsledkih analize fiskalnega potenciala in omejitev proračunov slovenskih občin in predstavitvijo nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vabi vse zainteresirane, da na temo priprave Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050 pomagate sooblikovati strategijo.

Dogodki Umanotera in Fokus ·

Skupinski pogovor: Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

Mestna občina Ptuj v sodelovanju z nevladnima organizacijama Umanotera in Focus vabi na skupinski pogovor.

Delavnica: Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva

V okviru prvega poziva občinam za program podpore pri izvajanju skupnostnih projektov izbrane kar štiri