Javni uslužbenci-gonilo prehoda v nizkoogljično družbo

Javni uslužbenci s svojim delom krojijo politike in izvajajo aktivnosti, povezane s področjem podnebnih sprememb in čeprav na določenih področjih povezave s podnebnimi spremembami niso jasne, lahko posredno ugotovimo veliko prepletenost s to temo.

Blaženje podnebnih sprememb namreč zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih.

Partnerja na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE društvo Focus in Umanotera tako pripravljata smernice za javne uslužbence, katerih namen je povečati vključenost blaženja podnebnih sprememb v vsebinsko delo javnih uslužbencev; upravljanje organizacij javne uprave ter vedenje javnih uslužbencev kot posameznikov.

Smernice bodo podlaga za tematsko obarvane delavnice za javne uslužbence, ki bodo izvedene vsako jesen do 2026.

Na voljo bodo tudi na spletni strani projekta.

Zadnje novice

Novice Dogodki ·

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Novice Dokumenti Prehod v NOD ·

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Delavnica ·

Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

V torek, 11. februarja 2020, se je v okviru programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti na Ptuju odvijala druga delavnica v sklopu »Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti«.

V četrtek, 24. oktobra 2019, bo v dvorani FORUM med 11.00 in 14.00 uro potekal 2. nacionalni seminar v okviru projekta Local4Green s poudarkom na izsledkih analize fiskalnega potenciala in omejitev proračunov slovenskih občin in predstavitvijo nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vabi vse zainteresirane, da na temo priprave Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050 pomagate sooblikovati strategijo.

Dogodki Umanotera in Fokus ·

Skupinski pogovor: Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

Mestna občina Ptuj v sodelovanju z nevladnima organizacijama Umanotera in Focus vabi na skupinski pogovor.

Delavnica: Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva

V okviru prvega poziva občinam za program podpore pri izvajanju skupnostnih projektov izbrane kar štiri