Najboljši odpadek je tisti, ki ga ni

V soboto se je začel evropski teden zmanjševanja odpadkov ki v Sloveniji poteka od leta 2010. V sklopu tega tedna, ki je tudi največja ozaveščevalna akcija o ravnanju z odpadki, se še intenzivneje posvečamo dobrim praksam in priporočilom, kako učinkovito preprečevati nastajanje odpadkov.

V Evropski uniji se količina proizvedenih odpadkov povečuje, kar je v veliki meri posledica današnje množične potrošnje, kjer velja pravilo kupi-uporabi-zavrzi.

Po zadnji raziskavi Eurostata smo v letu 2017 v EU v povprečju proizvedli 487 kg odpadkov na osebo, v Sloveniji pa zgolj 10 kg manj, številka se rahlo povečuje že od leta 2013. Jasno je, da je treba ukrepati.

Največja ozaveščevalna akcija v Evropi se letos posveča osveščanju in izobraževanju o preprečevanju nastajanja odpadkov in ponovni uporabi. V sklopu Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov je zato v Sloveniji v središču ravno ponovna uporaba, s poudarkom na treh vrstah odpadkov: kosovni odpadki, odpadni tekstil in odpadna oblačila ter odpadna embalaža.

Preprečevanje nastajanja odpadkov je najbolj zaželeno vedenje pri ravnanju z odpadki -  najboljši odpadek je namreč tisti, ki ga ni. Obstajajo številni načini, kako lahko proizvedemo manj odpadkov, eden izmed bolj učinkovitih je ponovna uporaba

V centrih ponovne uporabe iz starih izdelkov, pohištva in oblek pripravijo vsako leto 250 ton uporabnih kosov za nadaljnjo uporabo. Pri tem so pozorni na to, da pri popravilih ali izdelavi novih izdelkov ne uporabljajo novih materialov ali virov in da česar ne morejo uporabiti, reciklirajo ali usmerijo k različnim odjemalcem.

Slovenija v pobudi sodeluje od leta 2010, od leta 2014 pa je koordinatorstvo prevzela Zbornica komunalnega gospodarstva, ki ga v zadnjih letih vodi v soorganizaciji z Ministrstvom za okolje in prostor.

Več o pobudi in aktivnostih, ki bodo potekale do 24. Novembra, najdete na strani ZKG ter na strani Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov: https://www.ewwr.eu/en

 

 

Zadnje novice

Novice Dogodki ·

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Novice Dokumenti Prehod v NOD ·

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Delavnica ·

Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

V torek, 11. februarja 2020, se je v okviru programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti na Ptuju odvijala druga delavnica v sklopu »Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti«.

V četrtek, 24. oktobra 2019, bo v dvorani FORUM med 11.00 in 14.00 uro potekal 2. nacionalni seminar v okviru projekta Local4Green s poudarkom na izsledkih analize fiskalnega potenciala in omejitev proračunov slovenskih občin in predstavitvijo nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vabi vse zainteresirane, da na temo priprave Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050 pomagate sooblikovati strategijo.

Dogodki Umanotera in Fokus ·

Skupinski pogovor: Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

Mestna občina Ptuj v sodelovanju z nevladnima organizacijama Umanotera in Focus vabi na skupinski pogovor.

Delavnica: Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva

V okviru prvega poziva občinam za program podpore pri izvajanju skupnostnih projektov izbrane kar štiri