Obisk integralnega LIFE projekta CANEMURE 4.-5.10.2019

Med 4. in 5. novembrom bo potekalo srečanje s predstavniki Finskega Okoljskega inštituta, kateri je vodilni partner LIFE Integralnega projekta CANEMURE. Finski projekt LIFE-IP CANEMURE se je začel izvajati novembra leta 2018 in bo trajal do oktobra leta 2024. Glavni partner in koordinator projekta je Finski okoljski inštitut (SYKE), v projektu sodeluje sedem finskih regij in kar 39 občin, ki pokrivajo eno tretjino finskega ozemlja in dve tretjini finskega prebivalstva. Cilj projekta je občutno prispevati k izvajanju finske podnebne politike, ki je določena v dveh pomembnih nacionalnih dokumentih (Finlands National Energy and Climate Strategy (NECS) in Finlands medium-term climate change policy plan for 2018-24). Projekt se ukvarja z ukrepi nizkoogljične mobilnosti, zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov (predvsem v kmetijstvu in gozdovih iz organskih tal), povečanjem energetske učinkovitosti tal, spodbujanjem decentralizirane proizvodnje obnovljive energije in lokaliziranih rešitev, razvojem in izvajanjem podnebnih trajnostnih rešitev za urbanistično načrtovanje ter ustvarjanjem pogojev za sprejem čistih tehnoloških rešitev in podnebju prijazne izbire v proizvodnji in porabi. Prav tako je del projekta posvečen pridobivanju, uporabi in širjenju novih informacij o ukrepih za blaženje podnebnih sprememb ter povečanju sinergij med blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje. S projektom LIFE-IP CANEMURE je povezanih več manjših projektov, ki zagotavljajo potrebne podatke in dodatne informacije za potrebe projekta.

Zadnje novice

Novice Dogodki ·

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Novice Dokumenti Prehod v NOD ·

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Delavnica ·

Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

V torek, 11. februarja 2020, se je v okviru programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti na Ptuju odvijala druga delavnica v sklopu »Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti«.

V četrtek, 24. oktobra 2019, bo v dvorani FORUM med 11.00 in 14.00 uro potekal 2. nacionalni seminar v okviru projekta Local4Green s poudarkom na izsledkih analize fiskalnega potenciala in omejitev proračunov slovenskih občin in predstavitvijo nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vabi vse zainteresirane, da na temo priprave Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050 pomagate sooblikovati strategijo.

Dogodki Umanotera in Fokus ·

Skupinski pogovor: Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

Mestna občina Ptuj v sodelovanju z nevladnima organizacijama Umanotera in Focus vabi na skupinski pogovor.

Delavnica: Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva

V okviru prvega poziva občinam za program podpore pri izvajanju skupnostnih projektov izbrane kar štiri