Posvetovalna delavnica: digitalizacija grajenega okolja v RS

Ob razvoju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, bo v sredo, 18. decembra 2019 v prostorih Zavoda za gradbeništvo RS, potekala posvetovalna delavnica.


Z začetkom leta 2019 se je pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pričela druga faza priprave slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje.

V okviru projekta, v sodelovanju z MOP, merila za trajnostno gradnjo stavb v Sloveniji  pripravljata Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG).

Pri razvoju meril je ključno načelo participiranja stroke in uporabnikov, zato predvidevamo različne oblike strokovnega sodelovanja, med njimi tudi uvodne posvetovalne delavnice o uvedbi digitalizacije v Sloveniji s poudarkom na grajenem okolju.

Namen posvetovalne delavnice je seznanitev:

 • Ključnih deležnikov s procesom razvoja slovenske verzije meril trajnostne gradnje (TG) na podlagi EU okvira Level(s).
 • O pomenu uvedbe digitalizacije v naše okolje.
 • O programskih orodjih za »BIM projektiranje« in njihovih razvojnih potencialih v stavbnem sektorju.

O možnostih in priložnosti uvedbe digitalizacije v našem okolju za neovirano vpeljavo meril TG v stavbnem sektorju.

Vsebina posvetovalne delavnice:

 • Pozdravni nagovor koordinatorja projekta LIFE IP CARE4CLIMATE - MOP.
 • Predstavitev načrta razvoja kazalnikov TG v Sloveniji in njihova umestitev v okvir LEVEL(s) - GI ZRMK in ZAG.
 • Digitalizacija v EU in v Sloveniji.
 • Priprava in implementacija standardov na področju digitalizacije v gradbenem sektorju s prikazom primerov dobrih praks.
 • Predstavitve digitalnih programskih orodji Allplan, Archicad in Revit s strani ponudnikov oz. zastopnikov.
 • Uporabniške izkušnje projektantov pri načrtovanju stavb z digitalnimi programskimi orodji.
 • Pogovorno omizje o uvedbi digitalizacije v stavbni sektor za neovirano vpeljavo meril TG.

Vabljeni:

Na posvetovalno delavnico ob razvoju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje vljudno vabljeni ključni deležniki v stavbnem sektorju:

 • pristojna ministrstva: MGRT, MOP, MzI, MJU;
 • stanovska združenja: siBIM, GZS, OZS, IZS, ZAPS;
 • skladi: Eko sklad, stanovanjski skladi, nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
 • ponudniki digitalnih programskih orodji;
 • in projektantski biroji kot uporabniki teh orodij.

Prosimo, da zaradi organizacije in izvedbe dogodka potrdite svojo udeležbo preko spletne prijave TUKAJ (s klikom na besedo TUKAJ se odpre spletni obrazec, v katerega se vpiše želene podatke in na koncu potrdi z besedo POŠLJI) ali e-pošte usposabljanje@gi-zrmk.si najkasneje do torka, 17. decembra 2019 do 12. ure.

Veselimo se druženja z vami.

Zadnje novice

Novice Dogodki ·

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Novice Dokumenti Prehod v NOD ·

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Delavnica ·

Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

V torek, 11. februarja 2020, se je v okviru programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti na Ptuju odvijala druga delavnica v sklopu »Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti«.

V četrtek, 24. oktobra 2019, bo v dvorani FORUM med 11.00 in 14.00 uro potekal 2. nacionalni seminar v okviru projekta Local4Green s poudarkom na izsledkih analize fiskalnega potenciala in omejitev proračunov slovenskih občin in predstavitvijo nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vabi vse zainteresirane, da na temo priprave Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050 pomagate sooblikovati strategijo.

Dogodki Umanotera in Fokus ·

Skupinski pogovor: Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

Mestna občina Ptuj v sodelovanju z nevladnima organizacijama Umanotera in Focus vabi na skupinski pogovor.

Delavnica: Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva

V okviru prvega poziva občinam za program podpore pri izvajanju skupnostnih projektov izbrane kar štiri