Strokovni dogodek: Občine - nosilke zelene prihodnosti

V četrtek, 24. oktobra 2019, bo v dvorani FORUM med 11.00 in 14.00 uro potekal 2. nacionalni seminar v okviru projekta Local4Green s poudarkom na izsledkih analize fiskalnega potenciala in omejitev proračunov slovenskih občin in predstavitvijo nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije.

Predstavljeni bodo nacionalni priročnik Modeli zelenih lokalnih fiskalnih politik ter konkretni, finančni in skozi energijsko-okoljske kazalnike ovrednoteni ukrepi osmih pilotnih občin, ki sodelujejo v projektu Local4Green: Grosuplje, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Kranj, Križevci, Lenart in Trebnje.

Podane bodo tudi pobude in priporočila za korekcijo zakonodaje, ki bi občinam omogočila večjo samostojnost pri upravljanju s proračunom, da bodo tako lažje dosege cilje za svoje lokalne trajnostne politike.

Na dogodek so vljudno vabljeni predvsem predstavniki občin, pristojnih ministrstev, lokalnih energetskih agencij, energetski menedžerji, upravljavci stavb in druga v trajnostni lokalni razvoj usmerjena strokovna javnost. Vsi udeleženci bodo imeli priložnost sodelovati v razpravi in izmenjati svoje izkušnje in mnenja.

Dogodek je brezplačen, kljub temu prosimo za predhodne prijave preko spletne prijave na povezavi - TUKAJ, e-pošte: usposabljanje@gi-zrmk.si.

Zadnje novice

Novice Dogodki ·

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Novice Dokumenti Prehod v NOD ·

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Delavnica ·

Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

V torek, 11. februarja 2020, se je v okviru programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti na Ptuju odvijala druga delavnica v sklopu »Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti«.

V četrtek, 24. oktobra 2019, bo v dvorani FORUM med 11.00 in 14.00 uro potekal 2. nacionalni seminar v okviru projekta Local4Green s poudarkom na izsledkih analize fiskalnega potenciala in omejitev proračunov slovenskih občin in predstavitvijo nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vabi vse zainteresirane, da na temo priprave Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050 pomagate sooblikovati strategijo.

Dogodki Umanotera in Fokus ·

Skupinski pogovor: Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

Mestna občina Ptuj v sodelovanju z nevladnima organizacijama Umanotera in Focus vabi na skupinski pogovor.

Delavnica: Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva

V okviru prvega poziva občinam za program podpore pri izvajanju skupnostnih projektov izbrane kar štiri