Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

V torek, 11. februarja 2020, se je v okviru programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti na Ptuju odvijala druga delavnica v sklopu »Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti«. Skupnostno vrtnarjenje pospešuje lokalno samooskrbo s hrano ter trajnostno urejanje mestnih zelenih površin, kar prispeva k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Delavnice so se udeležili bodoči uporabniki vrta, predstavniki lokalnih nevladnih organizacij in predstavniki Mestne občine Ptuj. Na srečanju, ki ga je otvoril direktor občinske uprave Mestne občine Ptuj Alen Jevtović, smo v sproščenem duhu razmišljali o aktivnostih, ki bi jih lahko izvajali na skupnostnem vrtičku, ter skupaj prepoznavali priložnosti in pričakovanja, ki bodo občini olajšala načrtovanje skupnostnega vrtičkarstva v nadaljnjih korakih. Idej ni manjkalo, in tako so se na seznamu potencialnih aktivnosti znašle mnoge povezovalne in sodelovalne dejavnosti, ki bodo bivanje na Ptuju naredile še prijetnejše. S pomočjo igre vlog smo se nato prevpraševali o potrebah bodočih uporabnikov vrta, priložnostih, ki se ponujajo bodočemu koordinatorju ter pričakovanjih, ki jih imajo uporabniki vrta in aktivni NVO glede njegovega dela. Ugotovili smo, da je ključen del uspešne zgodbe ravno jasno definirana vloga koordinatorja, ki poskrbi, da je skupnostni vrtiček resnično prostor vključevanja in sodelovanja celotne skupnosti.

Delavnica je potekala v okviru programa Dovolj za vse – Podpora občinam pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri, ki ga v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE izvajata Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Zadnje novice

Novice Dogodki ·

Varčevanje z energijo v javnih ustanovah

Javni uslužbenci s svojim delom krojite politike in izvajate aktivnosti, ki v veliki meri vplivajo na podnebne spremembe. Blaženje podnebnih sprememb zahteva celostni pristop in aktivacijo na vseh področjih, tudi in predvsem v javni upravi.

Novice Dokumenti Prehod v NOD ·

Vabilo: Nacionalna konferenca Dovolj za vse

4. nacionalna konferenca Dovolj za vse: trajnostno upravljanje z viri skupnosti, bo 17. oktobra v Ljubljani

Akcija C.4.1 - nacionalni okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu

Gozdarski inštitut Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor vas vabita na delavnico, ki bo potekala v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

Novice Delavnica ·

Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

V torek, 11. februarja 2020, se je v okviru programa podpore občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti na Ptuju odvijala druga delavnica v sklopu »Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti«.

V četrtek, 24. oktobra 2019, bo v dvorani FORUM med 11.00 in 14.00 uro potekal 2. nacionalni seminar v okviru projekta Local4Green s poudarkom na izsledkih analize fiskalnega potenciala in omejitev proračunov slovenskih občin in predstavitvijo nabora ukrepov za promocijo obnovljivih virov energije.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vabi vse zainteresirane, da na temo priprave Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050 pomagate sooblikovati strategijo.

Dogodki Umanotera in Fokus ·

Skupinski pogovor: Urbani vrtovi po meri lokalne skupnosti

Mestna občina Ptuj v sodelovanju z nevladnima organizacijama Umanotera in Focus vabi na skupinski pogovor.

Delavnica: Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva

V okviru prvega poziva občinam za program podpore pri izvajanju skupnostnih projektov izbrane kar štiri